ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Průzkum: Sběratelé chtějí vidět současné umění na aukcích

Průzkum trhu s uměním J&T Banka Art Report 2022

České současné umění je mezi sběrateli nejoblíbenější. Na současných autorech je láká aktuálnost jejich tvorby, ale také investiční potenciál jejich děl. Sběratelé i experti by ocenili větší zastoupení současného umění na tuzemských aukcích umění. Jeho podíl zatím nedosahuje ani pěti procent.
Čeští současní umělci na tuzemských aukcích umění zatím příliš rozruchu nedělají. Výjimkou byla zlatá kapka Lacrimau od Federica Díaze, která se v roce 2017 prodala za téměř 6,5 milionu korun. Nad milion korun se za posledních deset let dokázali z českých autorů dostat už jen Kryštof Kintera za Mluviče a EPOS 257 s dílem 3080 transakcí.
 
Aukční síně díla současných autorů zařazují do dražeb spíše jako zpestření. Počet dražených děl se dlouhodobě pohybuje kolem tří set ročně. Jejich váha, měřená podílem na celkovém počtu prodaných položek, ale v posledních letech roste. Loni se dostala k 5 procentům. Na celkovém obratu tuzemských aukcí se ovšem současní umělci podílejí méně než 2 procenty.
 
 

Současné umění by se mělo mnohem víc prodávat i na aukcích

(souhlas x nesouhlas sběratelů umění s výrokem v %)

 
 
 
To by se ale mělo změnit a na tuzemské aukce by mělo mířit mnohem více děl současných autorů. Myslí si to jak sběratelé, tak experti oslovení v unikátním průzkumu serveru Artplus.cz a J&T Banky, jehož výsledky shrnuje J&T Banka Art Report 2022. Dvě třetiny sběratelů a vlastníků umění, kteří se přímo za sběratele nepovažují, uvedly, že současné umění by se mělo na aukcích prodávat mnohem více. Mezi prodejci umění je podíl těch, kteří chtějí vidět více současného umění na aukcích ještě vyšší – celkem 73 procent. Mezi odborníky s tím souhlasilo 63 procent respondentů.
 
 
 
 

Trh pro zavedené autory

 
Ve světě se současné umění vyskytuje na aukcích více. Podle studie Art Market 2022 se obrat z prodeje děl žijících autorů podílí na celkovém aukčním prodeji umění z 27 procent. Ve srovnání s rokem 2020 se celková suma za díla žijících umělců utracená na aukcích zvedla o 44 procent na 3,3 miliardy dolarů. 
 
V Česku utratili loni sběratelé na aukcích za 363 děl umělců narozených po roce 1960 necelých 27 milionů korun. O rok dříve to byla méně než polovina. Přes 20 milionů korun se obrat za české současné umění na aukcích dostal naposledy v roce 2017, a to především díky prodeji plastiky Lacrimau. V letošním prvním pololetí sběratelé za 196 děl současných umělců dali na aukcích přes 15 milionů korun.
 
 

Čeští současní umělci na tuzemských aukcích

(umělci narození po roce 1960, obrat v mil. Kč a počet prodaných položek)

Zdroj: Artplus.cz
 
 
Požadavek na vyšší podíl současného umění na aukcích jde ovšem částečně proti logice trhu se současným uměním, které se prodává především v primárních galeriích, jež mají kontrolu nad vývojem cen. Výběr současných autorů a děl do aukcí musí být pečlivý, aby výsledek aukce postavení umělce na trhu nepoškodil. A to jak přílišný úspěch, kdy se dílo na aukci vydraží za výrazně vyšší cenu, než je cena v galerii, tak jeho nevydražení. Pro část sběratelů může být neúspěch na aukcích signál k pochybnostem o kariéře a investičním potenciálu umělce.
 
Na aukce by měli spíše mířit současní umělci střední a starší generace, kteří jsou již na trhu zavedení a ceny jejich děl jsou stabilizované. Podobný přístup je patrný i ve světě.
 
 

Pět nejprodávanějších českých současných umělců na aukcích

(obrat s provizí 2012 - 2021, počet prodaných položek)

Autor Obrat s provizí v mil. Kč Počet prodaných děl
Krištof Kintera 13,78 173
Pasta Oner 10,37 173
Federico Díaz 9,06 18
Jakub Špaňhel 5,41 90
Lubomír Typlt 5,31 53
Zdroj: Artplus.cz
 
 

Investiční potenciál

 
Hlad po současném uměním, včetně požadavku na jeho větší zastoupení na aukcích, vyplývá z jeho investiční atraktivity. Díla žijících umělců lze pořídit za příznivou cenu, která může v průběhu umělcovy kariéry rychle růst. Věří v to i čeští sběratelé a vlastníci umění. Čtyři pětiny z nich nesouhlasí s výrokem, že současné umění nemá valnou investiční hodnotu. V tom se shodují s odborníky a prodejci umění, kteří mají stejný názor v 72 procentech případů. 
 
 

Do začínajících umělců má smysl investovat, protože jejich hodnota v budoucnu může vzrůst o mnoho procent

(souhlas x nesouhlas sběratelů a vlastníků umění s výrokem v %)

 
 
Tři čtvrtiny sběratelů a vlastníků také vidí potenciál v začínajících umělcích. Jejich díla má podle nich smysl kupovat, protože jejich hodnota může vzrůst o mnoho procent. Podobných hodnot dosahuje důvěra v začínající umělce také mezi odborníky a prodejci. 
 
Více než polovina sběratelů a vlastníků si ovšem myslí, že stejně jako v minulosti ani dnešní doba nedokáže ocenit nejlepší umělce.
 

Nedůvěra v galerie

 
O oblíbenosti současného umění mezi českými sběrateli svědčí také fakt, že polovina z nich nakupuje umění přímo od umělců z ateliérů. Jako důvod často uvádějí, že tak chtějí podpořit konkrétního umělce. 
 

Kde umění zpravidla nakupujete?

(podíl nejčastějších odpovědí v %)

 
Třetina lidí, kteří kupují díla přímo od umělců z ateliéru, vydává za jedno dílo nejčastěji 10 až 50 tisíc korun. Necelá polovina sběratelů a vlastníků, kteří nakupují přímo v ateliéru, nejčastěji za jedno dílo platí 50 až 500 tisíc korun. 
 
V pozadí úvah sběratelů při nákupech z ateliérů je ovšem patrná také určitá nedůvěra k primárním galeriím, které současné umělce zastupují a měly by se starat o jejich kariéru. Necelé dvě pětiny sběratelů a vlastníků souhlasí s tvrzením, že umění má smysl kupovat jen z ateliéru přímo od umělců, protože galerie a další prodejci si jen připočítávají provize. 
 
To svědčí o určitém nepochopení role galeristů na trhu s uměním. Navíc seriózní autoři i při prodeji přímo z ateliéru by měli nastavit cenu na stejné úrovni, za jakou by bylo k mání v zastupující galerii.
 

Share on Facebook  Print 

Loading...