ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Rekordní Wachsman?

European Arts 21. 11. 2021

Nejdražší položkou nedělní aukce společnosti European Arts je reprezentativní olej Aloise Wachsmana Figura (Hlava), který bude startovat na 7 milionech korun (+ provize). Vyvolávací cena je více než trojnásobkem stávajícího malířova rekordu. Vzhledem k vzácnosti Wachsmanových děl, velkému formátu i skvělé výstavní a publikační historii není požadovaná cena nijak překvapivá.

Wachsmanovy obrazy na výstavě Poesie 1932, foto: Josef Sudek
Několik Wachsmanových obrazů na výstavě Poesie 1932, foto: Josef Sudek

 

 

Figura (Hlava) měla svou premiéru na výstavě Poesie 1932 v pražském Mánesu, kde byl Alois Wachsmann zastoupen rekordními 21 obrazy, tedy více díly, než kterýkoliv z vystavujících umělců (více zde).

Výstavní katalog uvádí i cenu – malíř si díla cenil na 7 tisíc korun. Jen pro představu, nejdražší nabízené obrazy Jindřicha Štyrského a Toyen byl o tisíc korun levnější, ceny Fillových maleb naopak začínaly na dvojnásobné částce. Díky fotografii Josefa Sudka, která byla ještě v roce 1932 publikována ve Volných směrech, víme, že obraz visel vedle děl Antická tragédie a Ludvík XVI.
 

Alois Wachsman: Figura (Hlava), 1932
Alois Wachsman: Figura (Hlava), 1932,
olej na plátně, 120 x 100 cm,
vyvolávací cena: 7 000 000 Kč (+ 24% provize),
European Arts 21. 11. 2021

 

 

Právě druhý zmiňovaný obraz byl v listopadu 2003 prvním malířovým dílem, které v aukci překonalo hranici milionu korun. Na aukci Galerie Art Praha se tehdy prodal s třetinovým nárůstem za 1,58 milionu korun. Za více než milion korun bylo v daném roce vydraženo všehovšudy jednadvacet obrazů, přičemž nejdražším dílem roku byl Kupkův obraz Ocel pije s cenou 5,21 milionu korun. 

Nedostupnost Wachsmanových olejomaleb na trhu dobře ilustruje, že obraz Ludvík XVI. dodnes zaujímá 6. příčku v malířově top 10. Autorův stávající cenový rekord má hodnotu 2,6 milionu korun, za tuto částku se v listopadu 2015 na aukci European Arts prodal nevelký obraz Koupání, který byl rovněž jedním z děl vystavených na výstavě Poesie 1932

 

Share on Facebook  Print 

Loading...