ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Ročenka 10 - Poválečné umění

Díla poválečného umění dražená v roce 2010

Poválečnému umění loni opět kraloval Ladislav Sutnar se svými popartovými Venušemi. Poté, co Dorotheum v předminulém roce velmi úspěšně vydražilo dvě větší sutnarovské kolekce, dařilo se jeho „nově objevenému“ malířskému dílu i v roce 2010. Venuše „Tančící Go-go“ (obrázek 35 v seznamu milionových položek) se v listopadu v Dorotheu vyšplhala až na 2,76 milionu korun, a překvapivě tak ještě o půl milionu překonala předchozí rekord Venuše s prstem na rtech. O zájmu kupujících svědčí i to, že kupce našlo všech šest nabízených obrazů, přičemž nejlevnější z nich stál 456 tisíc korun.

Sutnarův rekord loni vyrovnal Mikuláš Medek, zažívající jinak v poslední době spíše ústup z výsluní zájmu. Velmi rozměrné, publikované plátno ze 60. let Hra na hru na pikolu se v září na aukci Dorothea dostalo po pěti příhozech na rekordních 2,76 milionu korun. Jde však o výsledek spíše ojedinělý. Z dalších pěti nabízených Medkových obrazů se totiž čtyři neprodaly. Po letech byl v aukci, pořádané tentokrát poněkud obskurní společností Bussmark, znovu nabízen, a znovu neúspěšně, i Medkův sedmnáct metrů dlouhý obrazový cyklus z reprezentačních prostor ČSA v Košicích. Vyvolávací cena za soubor 14 pláten byla stanovena na zcela absurdních 21 milionů korun.

MIKULÁŠ MEDEK: HRA NA HRU NA PIKOLU

MIKULÁŠ MEDEK: HRA NA HRU NA PIKOLU

olej a email na plátně / 250 x 120 cm

cena: 2 760 000 Kč / Dorotheum 18. 9. 2010

 

Na novou cenovou hranici se v minulém roce dostala tvorba Jiřího Koláře. Koláž Studená mísa z roku 1963 se u Prague Auctions prodala za 480 tisíc korun, novější koláž Duben pak stála u 1. Art Consulting ještě o 50 tisíc korun víc. Naopak na loňskou jubilejní výstavu Zdeňka Sklenáře kupodivu trh vůbec nezareagoval. Jediné zajímavé dílo dražila v březnu Pictura. Vynikající olej Pocta Arcimboldovi, drobnější formát z roku 1970, zde cenově vyskočil z 240 na 960 tisíc korun. Přípis na zadní straně obrazu prozrazoval, že původní majitel obraz v roce 1970 získal od autora za 1100 korun.

 Ani od Václava Boštíka, jehož soubornou retrospektivu na konci roku hostila Galerie hlavního města Prahy, se kromě mnoha prací na papíře a dvou menších pláten z konce 80. let žádná výraznější díla loni na trhu neobjevila. Obraz Modrý vesmír a o něco větší Oranžový kruh (obr. 66) se na aukcích společnosti 1. Art Consulting prodaly za 460 tisíc a 1,6 milionu korun. V obou případech šlo o vyvolávací ceny. Drobné Zátiší s hruškami z malířových začátků se na aukci téže aukční síně prodalo za příjemných 94 tisíc korun, když o něj projevil zájem jediný dražitel. Do sto tisíc korun se na aukci Galerie Art Praha vešla i raná krajina Karla Malicha. Olej a temperu na kartonu, Podvečer z roku 1953, získal nový majitel za 98 tisíc korun. Dvě Malichovy abstraktní krajiny ze začátku 60. let Galerie Pictura vydražila shodně po 252 tisících korun.

Docenění v poslední době došel i velký tvůrčí potenciál skupiny Křižovatka. Z jejího konstruktivistického křídla jsme v posledním roce slyšeli o Janu Kubíčkovi. Jedno z jeho zásadních děl, čtveřice pláten tvořící spolu Variační systém s diagonálami I.–IV. z roku 1968, se v aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery prodalo za 767 tisíc korun. Už o rok dříve dosáhl Kubíček stejné rekordní cenové hranice s pozdějším obrazem Dělené kruhy a polokruhy, dvě dimenze. Vladimír Mirvald zase koncem roku zazářil u 1. Art Consulting, kde se jeho Kontinuální válec prodal za rekordních 660 tisíc korun.

Menší olej Anatomie města, dílo Adrieny Šimotové z roku 1965, se na stejné aukci dostal ze 114 na 300 tisíc korun (o dílech Adrieny Šimotové od 70. let do současnosti více v následující kapitole). Od Jiřího Johna se loni v aukcích objevily jen dvě rané realistické krajiny. Obraz Špičák z roku 1947 se nicméně na aukci Galerie Kodl prodal za překvapivých 828 tisíc korun. Z dalších členů skupiny UB 12 byly draženy zejména práce na papíře od Věry Janouškové – celkem jich loni aukcemi prošlo na pět desítek v cenovém rozmezí od 5 do 25 tisíc korun – a grafiky Aleny Kučerové. Její barevná matrice Tři stromy ze začátku 80. let se na listopadové aukci galerie 5. patro prodala za necelých 260 tisíc korun. V nabídce společnosti Prague Auctions se objevily i dvě abstraktní krajiny Daisy Mrázkové, jedna z poloviny 60. let, druhá z konce let devadesátých. Prodaly se za 76 a 47 tisíc korun. 

JIŘÍ KOLÁŘ: STUDENÁ MÍSA / 1963

JIŘÍ KOLÁŘ: STUDENÁ MÍSA / 1963
koláž (chiasmáž) / 100 x 70 cm

cena: 480 000 Kč / Prague Auctions 7. 11. 2010

 

Novým sběratelským artiklem posledních let se staly malby a kresby Zdeňka Buriana, stojící dlouhá léta jaksi „mimo“ zájem odborníků. Zatímco ještě před pár lety, před výstavou v Jízdárně Pražského hradu, jeho nejlepší práce končily na cenové relaci dvou set tisíc, letos už překonalo jeho plátno Maori (obr. 105) hranici jednoho milionu korun. Kvalitní figurální malbě se zkrátka v poslední době daří. Zájem však stoupá i o jiné tržní „marginálie“.

 Mladí malíři 50. let, tzv. generace „krotké moderny“, nevzbuzovali ještě před pár lety u sběratelů velkou pozornost. Teď se situace obrací a na trh se postupně dostává jejich zapomenuté dílo. Tak je tomu například s nikdy řádně nevystavenou tvorbou Jitky Kolínské. Její olej Mořský kámen stál u Galerie Art Praha loni 168 tisíc korun. Majitel plátno koupil jen o tři roky dříve za 54 tisíc korun. Dařilo se také Richardu Fremundovi, i když ne tolik jako v předchozích letech. Galerie Art Praha prodala dvě jeho díla z 50. let, Vesnici za 252 tisíc korun a Zátiší se zápalkami za 180 tisíc korun. Zájem naopak nevzbudil obraz Cikáni od nedostatkového Jiřího Martina, nabízený Dorotheem za 204 tisíc korun. Za překvapivě vysoké ceny byly loni vydražena dvě plátna Bohdana Kopeckého. Obraz Tři pinky z roku 1957 se v Galerii Art Praha v dubnu prodal za 504 tisíc, o čtyři roky mladší Země otevřená pak v listopadu na aukci 1. Art Consulting za 396 tisíc korun. V podobných cenových relacích se pohybují i díla o něco staršího Vlastimila Beneše. Za 444 tisíc prodala Galerie Kodl jeho velmi rané Ukřižování.

Z trojrozměrných objektů je možné jmenovat například reliéf s koulemi od Huga Demartiniho, který se na červnové aukci Prague Auctions prodal za vyvolávací cenu 84 tisíc korun. O 60 tisíc víc, i v tomto případě však šlo o vyvolávací cenu, stál na podzimní aukci téže společnosti Variabil od Radoslava Kratiny. Z 54 na 192 tisíc korun se na březnové aukci Galerie Pictura vyšplhal variabilní reliéf Postavy od Vladimíra Janouška a na téže aukci se za vyvolávací cenu 216 tisíc korun prodala ještě asambláž Čestmíra Kafky Spálený ovčín II, vystavená v roce 1970 v Bernu.

Share on Facebook  Print 

Loading...