ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Bez vyvolávacích cen

Říjnová aukce společností 1. Art Consulting a Adolf Loos Apartment and Gallery vnesla na český trh dvě podstatné novinky: odstupňovanou výši aukční provize a především dražby bez pevně stanovených vyvolávacích cen. Ve světě jde o standardní praxi, na českém trhu však o krok do neznáma.

Prolistuje-li si člověk katalogy Sotheby's či Christie's s pojmem vyvolávací cena se v nich nesetká. Jednotlivé položky jsou uváděny pouze s cenovými odhady a o tom, na jaké částce dílo začne být draženo, rozhoduje až licitátor přímo v sále. Vyvolávací cena pak ale nutně neznamená, že dílo je za ni skutečně na prodej. U řady položek je aukční síň s prodávajícím dohodnuta na minimální částce, za kterou smí dílo prodat, a ta bývá zpravidla vyšší než první podání.

To, že zahraniční dražby začínají „pod cenou“ má motivační efekt. Pokud někdo dílo začne dražit při nižší ceně, je pravděpodobné, že krok po kroku bude ochoten dojít výš, než kdyby rovnou začínal na vyšší částce. Schopnému licitátorovi navíc tato praxe umožňuje lépe budovat atmosféru v sále. Přestává být pouhým moderátorem a stává se partnerem a protihráčem dražitelů, neboť může přihazovat sám za sebe, a tak zrychlovat či zpomalovat tempo dražby: „Nabízíte sto tisíc? U mě je sto deset. Slyším sto dvacet? Sto třicet, sto čtyřicet...“

Pokud se cena dostane nad dohodnuté minimum, jde dále již o standardní souboj zájemců v sále či na telefonu. Když se však navzdory licitátorově snaze přes tento limit nedostane, vrací se položka zpět, byť by třeba o ni při nižší ceně byl zájem. Pro stanovení minimální prodejní ceny neexistují pevná pravidla, běžnou praxí ale je, že bývá nižší než spodní hranice předaukčního odhadu. Na večerní aukci impresionistů a moderního umění společnosti Sotheby's, která se konala začátkem listopadu v New Yorku, bylo například 19 z 57 položek prodáno pod odhadem.

Vyvolávací ceny v českém prostředí standardně znamenají minimální cenu, za kterou je prodávající dílo ochoten prodat. Tato praxe vychází z ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Ten je však modelován na nucené dražby zbankrotovaných průmyslových podniků a jeho uplatnění v prostředí trhu s uměním je nanejvýš problematické. Aukční síně na nutnost jeho novely upozorňují již řadu let, zatím bez hmatatelných výsledků. Tolerovanou praxí se nicméně stalo, že ne všechna ustanovení zákona jsou striktně naplňována.

Pevně stanovené vyvolávací ceny úzce souvisí i s problémem fingovaných prodejů. Pokud je dílo vyvoláváno za nižší částku, než je minimální cena dohodnutá mezi prodávajícím a aukční síní, nemůže být vykázáno jako nevydražené a z dražby se pak často stává divadlo fingovaných příhozů. Byť se ve skutečnosti vrátí původnímu majiteli, či je prodáno až po aukci za nižší cenu, ve výsledkové listině bude figurovat jako vydražené. Důsledkem toho je značná nedůvěra mezi jednotlivými aukčními síněmi a opakující se pochybnosti o tom či onom aukčním prodeji. Že nejde jen o pomluvy, dokazuje evidence občanského sdružení Gestor, které je pověřeno výběrem autorských poplatků ve prospěch umělců a jejich dědiců. ART+ nechal prověřit nejdražší díla českých aukcích za rok 2009 a minimálně 15 z 83 milionových děl, na něž se vztahoval autorský zákon, nebylo podle Gestora vydraženo za částky, které uvádějí výsledkové listiny.

Nakolik se nový systém na českém trhu osvědčí se teprve ukáže. Zástupci obou aukčních síní si výsledky pochvalovali, změna pravidel podle nich přispěla k dobré prodejní úspěšnosti. Nového majitele našlo 39 z 56 nabízených položek, 7 obrazů přitom překonalo horní hranici předaukčních odhadů. Někteří dražitelé naopak vyjadřovali rozpaky, že u řady položek se minimální prodejní cena kryla se spodní hranicí odhadu. „Pod cenou“ bylo prodáno jen 7 položek, v dalších 7 případech, kdy o dílo projevil zájem jediný dražitel, licitátorka cenu vytáhla až na spodní hranici odhadu. Vzhledem k tomu, že šlo o novinku nejen pro kupující, ale i pro prodávající, byla vyjednávání o cenách pro pořadatele aukce jistě dosti náročná. I když konkurence nový systém zatím spíše zpochybňuje, je docela možné, že za rok za dva bude i u nás zcela běžným.

Share on Facebook  Print 

Loading...