ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Letovická keramika Josefa Mrázka

Veletrh Antique 15.-18. 11. 2018

Ačkoli pestrobarevná keramika Josefa Mrázka má řadu příznivců a obdivovatelů po celém světě a najdeme ji například v domě Ernesta Hemingwaye na Floridě nebo v muzeu umění v Dallasu, u nás je doposud opomíjená a v podstatě neznámá. Spatřit ji bude možno na nadcházejícím veletrhu Antique, kde ji představí sběratelka Helena Kalasová.

 

Helena Kalasová

 

Helena Kalasová

 

Josef Mrázek ani letovická keramika u nás příliš známými pojmy nejsou, jak jste se k nim dostala Vy, co Vás k nim přivedlo?

Vše začalo krátce poté, co jsem otevřela svoji galerii současného českého umění v Letovicích. Při sestavování koncepce, jakým směrem se činnost galerie bude ubírat, se zrodila myšlenka vytvořit expozici letovické keramiky, která se zde vyráběla v období první republiky. Tomu napomohla i skutečnost, že město Letovice nemělo v té době žádné muzeum.

 

Zrodilo se tedy Muzeum letovické keramiky, jak to v něm vypadá?

V Muzeu letovické keramiky je stálá expozice keramiky Josefa Mrázka čítající asi 600 kusů a výstava výrobků z továrny Františka Pexidera – jde o figurální keramiku z další letovické prvorepublikové keramičky. Otevřeno je podle otevírací doby v galerii, jinak lze přijít kdykoliv po domluvě.

 

keramika Josefa Mrázka

 

Keramika Josefa Mrázka

 

Josef Mrázek vyráběl keramiku v Letovicích poměrně krátce v průběhu 20. let a továrna skončila s hospodářskou krizí. Je známo, kolik toho v průběhu fungování vlastně vyrobila a kde měly výrobky největší odbyt? 

Historie výroby Mrázkovy keramiky sahá do období první světové války. Svou firmu Czech Peasant Art Company založil a provozoval v USA. Jeho vřelý vztah k vlasti a aktivní zapojení se do protiválečného odboje vyústilo v úmysl pomoci nově vzniklé republice s nastartováním hospodářského rozvoje. Výsledkem byla stavba továrny na stolní nádobí v Letovicích, odkud expedoval měsíčně vagon keramických výrobků do USA. V roce 1923 továrna zaměstnávala 180 mužů a žen. Každý rok Josef Mrázek přicházel se dvěma až třemi novými vzory. Snad největším oceněním pro jeho keramiku byla zlaté medaile na Světovém veletrhu ve Filadelfii v roce 1926.

 

Keramika Josefa Mrázka

 

Znáte další osudy Josefa Mrázka i letovické keramičky po skončení výroby? Vyráběl vůbec ještě někdy keramiku v USA, kam se vrátil? A keramička samotná? Jak skončila?

Talent Josefa Mrázka musel začínat znovu. V roce 1935 vyvinul umělou hmotu MAROLIN. Pod touto značkou vytvořil novou řadu dekoračních předmětů, dále figuríny do obchodních domů a kulisy k muzikálům uváděným na Broadwayi. Pro U.S. War Department vyvinul a následně se vyráběl anténový kryt do 70 tisíc vojenských letadel bojujících v druhé světové válce. Jeho původním úmyslem bylo po skončení druhé světové války výrobu keramiky v Letovicích obnovit a rozšířit. Odbyt zboží měl již zajištěn, leč rok 1948 tento plán definitivně ukončil. Ke konci života se Josef Mrázek uchýlil na Long Island. Zemřel v roce 1959. Továrna v Letovicích je v současné době v soukromém vlastnictví. Majitel ji nechal v roce 2010 zapsat na seznam kulturních památek. Má jedinečná sgrafita, bohužel jsou poničená a nadále chátrají.

 

Keramika Josefa Mrázka

 

 

Plánujete vydat nějakou českou monografii či katalog? Nebo už je na světě?

Životní příběh Josefa Mrázka napsali jeho potomci, syn Harold R. Mrazek a vnuk Robert J. Mrazek. Tuto publikaci vydanou v USA nyní nabízíme v českém překladu pod názvem Josef Mrázek – umění keramiky a bude ji možné zakoupit na nadcházejícím veletrhu Antique. Následně pak i u nás v Muzeu letovické keramiky a v infocentru v Letovicích.

 

Jak byste letovickou keramiku charakterizovala? Co je pro ni typické a co je na ní zajímavé? Má nějaké technologické zvláštnosti?

Má především hodně proměn co se týká vzorů a barev. Od květinových a lidových motivů (sedmikráska, jablko, krvácející srdce, tulipán) až po ty kubistické. Jsou malovány v pásech, medailonech nebo jsou rozprostřeny téměř po celé keramice. Podrobný proces výroby je popsán ve zmíněné publikaci, stručně mohu říci, že se jednalo o proces dvojího vypalování. K dosažení pozoruhodných a výrazných barev experimentoval Mrázek s řadou pigmentů a věnoval tomu velkou pozornost, protože dodnes mají jeho barvy nádhernou sytost a jas.

 

Keramika Josefa Mrázka

 

Jak velký soubor na veletrhu Antique představíte a kde Vás návštěvníci naleznou?

V naší expozici v prvním poschodí Novoměstské radnice (v sále G) bude k vidění vývoj Mrázkova dekorativního umění keramiky – od počátků s lidovými motivy až po soubory, které byly ovlivněny jeho přítelem Františkem Kupkou, kterého velmi obdivoval. Budou představeny i vzory vyráběné pouze v omezeném počtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook  Print 

Loading...