ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Milionoví Tikalové

Na aukci galerií Kodl a Vltavín, která se koná v neděli 25. dubna, budou nabízeny i dva reprezentativní obrazy Václava Tikala.

Obě malby pocházejí ze 40. let a obě aspirují na to pokořit stávající umělcův cenový rekord, který má hodnotu 405 tisíc korun (všechny ceny jsou uváděny bez aukční provize).

Václav Tikal: Kategorie I. / 1946 / olej na plátně / 81 x 100 cm / cena: 1 000 000 Kč (bez provize)

Dražba obrazu Kategorie I., nabízeného galerií Kodl, bude startovat na rovném milionu korun, obraz Po bitvě z kolekce galerie Vltavín má vyvolávací cenu 365 tisíc korun.
Obraz Kategorie I. Tikal namaloval v roce 1946 a patří k vrcholným dílům jeho konstruktivistického období. Podle Karla Srpa jsou ostatní díla z volného cyklu Hold Einsteinovi, do nějž tento obraz patří, povětšinou již ve veřejných sbírkách (viz například níže reprodukovaný obraz ze sbírky Galerie Středočeského kraje).

Jiří Vykoukal, autor Tikalovy monografie, kterou před třemi lety vydala galerie Vltavín toto období malířovy tvorby charakterizuje následovně: „V protikladu k fenoménu přírody jako archetypu života, archetypu biologického, se po polovině 40. let v Tikalově tvorbě výrazně vyhraňuje nový tematický okruh, inspirovaný dynamickým rozvojem vědy a techniky, jehož spouštěcím mechanismem byla 2. světová válka (…)."

Václav Tikal: Hold Einsteinovi / 1946 / olej na plátně / 116 x 90 cm

Sbírka Galerie Středočeského kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Václav Tikal," pokračuje Vykoukal, "jej přesto příznačně vnímal jako počátek nové, lepší a harmonické epochy lidské společnosti. Identifikuje se s dobovým civilizačním mýtem ve jménu romantické představy rodící se supermoderní, technicistní civilizace atomového věku a dává mu průchod v básnivých obrazových vizích létajících vesmírných korábů (Hold Einsteinovi 1946) a kosmických stanic (Astrofyzická věž I. a II., obě 1947).“

Obraz Po bitvě z roku 1943 je neméně důležitým dílem. „S rokem 1943 se rozvíjí i tematické spektrum Tikalovy malby, doposud velmi introspektivní, a se vší krutostí až teď do něho plně vstupuje ona ‚zběsilost událostí našeho času…‘ – válka. Téměř celá Tikalova malířská produkce roku 1943 i část obrazů z roku 1944 je reflexí děsivé válečné atmosféry, a i v těch několika obrazech se subjektivním obsahem cítíme, že atmosféru melancholické kontemplace (…) nahradil pocit totálního zhroucení základních principů humanity,“ píše ve své knize Jiří Vykoukal. Obraz Po bitvě je zde reprodukován na str. 74.

Obraz je zajímavý i tím, že pochází ze sbírky básníka Ludvíka Kundery, malířova spoludruha ze Skupiny Ra. Kundera o obraze ve svých vzpomínkách píše: „(…) s oblibou jsem jej prezentoval jako tzv. politický surrealismus: pozornost tehdy soustřeďovaly boje v Itálii a na obraze byla italská krajina s chiricovsky nekonečně vydlážděnou rovinou, plamenné nebe a ‚jakobyrenesanční‘ andílek s monstrancí.“

Václav Tikal: Po bitvě / 1943 / olej na plátně / 28 x 43 cm / cena: 365 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Vyvolávací cena obrazu je nasazena překvapivě nízko. Galerie obraz již jednou neúspěšně nabízela, a to na své aukci v listopadu 2008. Požadovaná cena tehdy byla rekordních 1,9 milionu korun, tedy pětkrát tolik, kolik je částka, na které se bude začínat nyní.

Zatím naposledy byl Tikal dražen letos v únoru na aukci společnosti 1. Art Consulting. Drobný olej Červený výbuch z roku 1960 zůstal při ceně 55 tisíc korun bez kupce.

Share on Facebook  Print 

Loading...