ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Raná 90. léta podle Vladimíra Merty

Etcetera 24. 11. 2018

Jedním z loňských autorských rekordů v kategorii poválečného umění byla cena necelých 400 tisíc korun za obraz Velký finanční skandál od Vladimíra Merty. Nyní bude aukční síň Etcetera dražit další obraz z téže série a vyvolávací cena bude ještě o pár desítek tisíc vyšší. 

Vladimír Merta: Z cyklu Velký finanční skandál, 1992
Vladimír Merta: Z cyklu Velký finanční skandál, 1992,
enkaustika, mince na desce, 217 x 122 cm,
vyv. cena: 360 000 Kč (+ 21% provize), Etcetera 24. 11. 2018

 

 

Cyklus Velký finanční skandál Vladimír Merta poprvé představil v únoru 1992 v pražské Galerii Behémót. Jedná se o cyklus jedenácti rozměrných desek pojednaných technikou enkaustiky a doplněných o československé desetihaléře a americké centy.

"Enkaustika dovolí lomit barevnost, umožňuje prosvítat spodním vrstvám, prozařovat barevnému sedimentu. Tím jsou zároveň vrstvy sedimentu ztlumeny, podány měkce, řekl jsem s něhou. Podobně Merta zachází s barvou i v jiných technikách. A pracuje tak i s měnou. Měna zapojená do barevného členění pak není oslovena z hlediska finančního, sociálně-kritického – a přesto podléhá. Měna způsobuje změkčení, ztrátu tvrdosti. To vše přes barevnost. (…) Malovaná mince tady znamená: jako by z mince byla sňata slupka a byl odkryt barevný sediment. Zaráží pak barevnost, v principu měkká. Měna je vlastně měkká, protože se ukázala být barevnou popsaným způsobem," charakterizoval vystavený soubor ve svém úvodním slově Petr Rezek.

Pozvánka na výstavu Velký finanční skandál v galerii Behémót, únor 1992
Pozvánka na výstavu Velký finanční skandál v galerii Behémót, únor 1992

 

 

Když byl obraz spolu s ještě jednou deskou z téhož cyklu loni na jaře vystaven v ostravské galerii Sokolská 26, Ivan Mottýl jej na serveru ostravan.cz charakterizoval následovně: "Druhý obraz z diptychu je symbolem rozkladu. Bankovní rakoviny. Surreálnou, medkovskou a boudníkovskou vizí. Tenhle diptych by měl být ústředním obrazem v Muzeu devadesátých let. Relikvií v kostele sv. Václava Klause a sv. Tomáše Ježka." Nutno dodat, že v kontextu českého umění 90. let je takto kritická reflexe kapitalismu a nových společenských poměrů věcí ojedinělou.

1984–1995
Obraz (zcela vpravo) byl vystaven také na přehledové výstavě 1984-1995, kterou na podzim
2010 uspořádala brněnská Wannieck Gallery. 

 

 

Mertových obrazů se zatím v aukcích objevilo jen pár. Vedle loňského rekordu, který padl rovněž na aukci společnosti Etcetera, se za stotisícovou částku prodal ještě jeden obraz. Asambláž Reklama na nekonečno z roku 1995 vystoupala na březnové aukci galerie Pictura z 98 tisíc na téměř 220 tisíc korun.
 

Vladimír Merta: Velký finanční skandál, 1992

Vladimír Merta: Velký finanční skandál, 1992,
enkaustika, mince na desce, 217 ×122 cm,
cena: 399 300 Kč, Etcetera 22. 4. 2017

 

 

Share on Facebook  Print 

Loading...