ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Ročenka 12 - 19. století

Silná generace Národního divadla

Práce mistrů 19. století získávají na domácím trhu s uměním stále významnější místo. Tuto dlouhodobější tendenci potvrzují i loňské prodeje. Milovníci klasiků českého malířství mohli vybírat ze stovek děl našich předních umělců v široké škále námětů a zpracování. Za více než milion korun bylo v této kategorii vydraženo šestnáct obrazů, dvakrát tolik co o rok dřív.

Malířství první poloviny století bylo na trhu zastoupeno různorodou skupinou portrétů, krajin a pohledů na architekturu. Aukční síně Galerie Kodl a 1. Art Consulting nabídly na svých aukcích portréty Antonína Machka, které našly své nové majitele za 228 a 360 tisíc korun. Podobizna mladé dámy svým prodejem vytvořila nový rekord autora na domácích aukcích.
Početně bohatá nabídka prací oblíbeného krajináře Josefa Navrátila zůstala ne zcela doceněna, když z dvanácti předložených děl našlo kupce pouhých pět obrazů. Z nejzajímavějších jmenujme aspoň dvojici drobných krajin s rybáři, které byly prodány aukčním domem Adolf Loos Apartment and Gallery za 336 a 312 tisíc, nebo téměř miniaturní Krajinu s mlýnem vydraženou v Dorotheu za 336 tisíc korun. 

Antonín Machek: Portrét mladé dámy / 30. léta
olej na plátně / 56,5 x 43,5 cm
cena: 360 000 Kč / 1. Art Consulting 18. 3. 2012

Sběratelé krajin mohli vybírat i z bohaté nabídky Augusta Piepenhagena, z jehož osmi maleb zůstala bez povšimnutí pouze jediná. Roční cenový rekord vytvořil aukční dům Meissner-Neumann prodejem Letního podvečera za konečných 253 tisíc při vyvolávací ceně 120 tisíc korun. Rozměrná Alpské idyla malířovy dcery Charlotty vystoupala v aukci Galerie Kodl z vyvolávací ceny 350 tisíc na téměř půl milionu korun. Posledním autorem tohoto období, kterého je třeba zmínit, je vyhledávaný malíř architektury Ludvík Kohl. Aukční domy Meissner-Neumann a Galerie Kodl nabídly několik jeho prací, z nichž byly prodány Ruiny katedrály a Rytířská výprava (300 tisíc korun).

Generace malířů narozených ve 20. a 30. letech byla na trhu zastoupena výraznými osobnostmi české krajinomalby. Rekordní prodej rozměrné malby Bedřicha Havránka Mlýn v Dürenthalu zaznamenala Galerie Kodl, když se tato práce ze začátku 70. let na její prosincové aukci prodala s nárůstem za 1,44 milionu korun. Nový autorský rekord padl také v případě teprve posmrtně doceněného Antonína Waldhausera. Koloristicky výjimečný Pohled na Obří důl v Krkonoších se na aukci Meissner-Neumann prodal za 540 tisíc korun. Další úspěchy zaznamenal též Adof Chwala. Na aukcích Galerie Kodl se čtyři z pěti jeho nabízených obrazů prodaly v rozmezí od 420 do 720 tisíc korun. Mezi několika představenými pracemi Huga Ullika vyniká působivá krajina s Křivoklátem vydražená v aukci Dorothea za 480 tisíc korun, víc než dvojnásobek prvního podání.
Hned dvakrát překonal svůj aukční rekord v uplynulém roce Jaroslav Čermák. Autor generačně spjatý s uvedenými krajináři otevírá v rubensovské tradici oblast historické malby, tak významnou pro druhou polovinu století. Monumentální malba Žena s dítětem z roku 1860 našla svého kupce v aukční síni Vltavín za 2,88 milionu a podobně rozměrná scéna Šimona Lomnického jako žebráka z roku 1852 byla prodána Galerií Kodl dokonce za 3,24 milionu korun. 

Antonín Chittussi: Krajina s písečnou dunou / 80. léta
olej na dřevě / 32 x 60 cm
cena: 900 000 Kč / Galerie Kodl 2. 12. 2012

Klasiku české malby 19. století reprezentuje umělecky silná generace spjatá se stavbou Národního divadla. Z této skupiny připoutala pozornost především díla Vojtěcha Hynaise dražená za rekordní částky v Galerii Kodl. Klasická malba Akt v zahradě (obr. 60) našla na prosincové aukci nového majitele za 2,4 milionu korun. Překvapením však byla hlavně květnová dražba výjimečně působivého obrazu Kristus a Magdalena. Tento nedokončený olej z roku 1889 se z vyvolávací ceny 750 tisíc dostal až na částku 5,4 milionu korun.
Odlišně si vedla díla Hynaisova souputníka Václava Brožíka, která jsou na trhu mnohem častější a která se loni prodávala bez výraznějších nárůstů. Z některých opakovaných prodejů lze naopak usuzovat, že dochází k jisté korekci cen tohoto jinak oblíbeného a ceněného malíře. Nového majitele našlo všech sedm loni nabízených obrazů, nejdráže, za 1,2 milionu korun, se na prosincové aukci Galerie Kodl prodala historická scéna Pěvec balad z majetku Hanse Sedelmeyera. Sedmi obrazy byl na loňských aukcích zastoupen také Antonín Chittussi. Obraz Krajina s písečnou dunou, který se na podzim objevil na malířově výstavě v galerii v Pardubicích, se na aukci Galerie Kodl prodal za minimální podání 900 tisíc korun, což je malířova čtvrtá nejvyšší cena.
Své prodejní rekordy zaznamenala též dvojice autorů pohádkově fantaskních děl Maxmilián Pirner a Hanuš Schwaiger. Pro Pirnera netypická mánesovská malba Ženský poloakt z roku 1910 byla vydražena v Galerii Pictura za vyvolávací cenu 480 tisíc korun. Schwaigerův olej na desce Hráči a čert z roku 1890 se na říjnové aukci 1. Art Consulting prodal za vyvolávací cenu 1,02 milionu korun. Obraz pocházející z Waldesovy obrazárny je autorskou variantou malby ve sbírkách krajské galerie ve Zlíně. Na trh se toto dílo vrátilo po třinácti letech, v únoru 1999 se na aukci Meissner-Neumann prodalo se čtyřnásobným nárůstem za 184 tisíce korun. Působivým symbolistním obrazem monumentálních rozměrů (2 x 2 metry) byl na dubnové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery zastoupen Karel Vítězslav Mašek. S cenou 3,72 milionu korun však zůstal nevydražen. 

Karel Vítězslav Mašek: Kupalo / 1914
olej na plátně / 200 x 200 cm
nevydraženo / Adolf Loos Apartment and Gallery 18. 4. 2012

Jedním z nejoblíbenějších malířů přelomu 19. a 20. století se stal Jakub Schikaneder. Jeho pozici loni dále upevnila velká výstava pořádaná Národní galerií, která veřejnosti představila především Schikanederova díla ze soukromých sbírek. Z jeho dvanácti nabízených maleb našly všechny své kupce a mnohé se dražily vysoko nad vyvolávací cenu. Dobrým příkladem může být studie Domovních dveří, která v aukci Dorothea vystoupala z vyvolávací ceny 70 tisíc na konečných 288 tisíc korun. Nejvýše draženou malbou v uplynulém roce se stal rozměrný Večer u mořského břehu, který s prodejní cenou 7,92 milionu korun zaujímá třetí nejvyšší místo v žebříčku autorových prodejů. Obraz byl vydražen v dubnové aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery. Na dalších místech můžeme připomenout úspěšnou dražbu plátna Parník u mostu v Galerii Pictura (7,2 milionu) nebo působivé malby Tiché moře v Galerii Kodl (5,52 milionu korun).

Zajímavými díly, byť ve výrazně nižších cenových relacích, byli zastoupeni i další autoři přelomu století: Max Švabinský, František Tavík Šimon či Karel Špillar. Švabinského drobný olej Žlutý slunečník se na dubnové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 1,32 milionu korun, jiný obraz téhož námětu zůstal na říjnové aukci 1. Art Consulting s cenou 960 tisíc nevydražen. S nárůstem na dvojnásobek vyvolávací ceny se však na téže aukci za 312 tisíc korun prodala studie vřesu k malířově slavnému Chudému kraji. Od Tavíka Františka Šimona se nejdráže prodal obraz Motiv z Paříže z roku 1906 (120 tisíc), od Karla Špillara Společnost v parku (180 tisíc).
Malba českých mistrů 19. století má na domácím trhu své pevné místo, jehož význam stále stoupá. Sběratelská obec se kultivuje a milovníci klasického umění stále více vybírají a doceňují v široké tržní nabídce ty nejkvalitnější práce. Už nestačí pouhá signatura proslulého autora. Počítá se kvalita zpracování, invence a vztah k ostatním dílům. Plátna i méně známých autorů dosahují vysokých cen, pokud zaujmou svou kvalitou a výjimečností.

Share on Facebook  Print 

Loading...