ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Ročenka 12 - Zahraniční autoři

Jak si vede zahraničí u nás?

Díla zahraničních autorů se na našem trhu objevují čím dál častěji. Ne vždy však na ně čeští sběratelé reagují kladně. Mnohé z nich vydraží až v opakované aukci a některé samozřejmě zůstanou bez povšimnutí.

Zahraniční díla českým sběratelům loni nejaktivněji nabízela Galerie Pictura. Na její jarní aukci to byla krajina Camilla Corota Poblíž malé farmy, jejíž provenience je doložena až k výprodeji malířovy pozůstalosti v roce 1875. Zahraničním trhem obraz naposledy prošel v květnu 1990, kdy byl dražen aukční síní Christie’s v New Yorku. Na aukci Galerie Pictura se prodal za vyvolávací cenu 7,8 milionu korun, což je o 2 miliony více, než za kolik byla v roce 2010 vydražena na aukci Meissner-Neumann jiná Corotova krajina. Za stejnou částku se pak na prosincové aukci galerie prodala večerní krajina od francouzského malíře Henriho Le Sidanera. I v tomto případě se jednalo o vyvolávací cenu. 

Camille Corot: Poblíž malé farmy / 1860–70
olej na plátně / 33 x 46 cm
cena: 7 800 000 Kč / Galerie Pictura 31. 5. 2012

Na své říjnové aukci Galerie Pictura úspěšně dražila ještě obrazy Maurice de Vlamincka a Andrého Deraina, které již byly na českých aukcích jednou nabízeny. Obě katalogizovaná a publikovaná díla přišla shodně na 1,92 milionu korun. První odešlo za vyvolávací cenu, o 310 tisíc vyšší, než za kolik byl obraz vydražen před dvěma lety na aukci Meissner-Neumann. Derainův obraz se vyšplhal na víc než dvojnásobek prvního podání. Před rokem přitom zůstal nevydražen s cenou necelých 980 tisíc korun.

Další Derainův obraz dražila aukční síň Meissner-Neumann. Půvabná krajina ze začátku 30. let se na její prosincové aukci prodala za vyvolávací cenu 1,8 milionu korun. Na své březnové aukci společnost za vyvolávací cenu 219 tisíc korun prodala drobný olej rakouského krajináře Friedricha Gauermanna, na prosincové pak dvojici kreseb Ilji Repina, které se dostaly na 24 a 37 tisíc korun. Na aukcích společnosti Sýpka se prodalo jediné významnější dílo zahraničního umění, obraz U řeky od německého krajináře Alexandra Koestera. Na únorové aukci byl vydražen s nárůstem z 300 na 492 tisíce korun. 

Max Oppenheimer: Děvčátko (Na divanu) / 1909
olej na plátně / 101 x 86 cm
cena: 1 692 000 Kč / Galerie Art Praha 25. 11. 2012

Skvělý výsledek na aukci Galerie Art Praha zaznamenal dětský portrét od Maxe Oppenheimera, který se ze 480 tisíc dostal až na 1,68 milionu korun. Toto dílo již v minulosti českými aukcemi dvakrát prošlo, a to se střídavými výsledky. V roce 2004 byl obraz na aukci Meissner-Neumann prodán za vyvolávací cenu 1,38 milionu, v roce 2011 pak zůstal na aukci stejné společnosti neprodán při ceně 800 tisíc korun.

Na květnové aukci Dorothea se prodalo historicky nejdražší dílo zahraničního (evropského) umění vydražené na aukci v Česku. Krajina od ruského impresionisty Konstantina Korovina se vyšplhala z 2,28 na 11,64 milionu korun. O obraz z roku 1916, který se na naše území dostal prostřednictvím prvorepublikového konzula v Rize, se utkala pětice ruských zájemců v sále i na telefonu. Šlo již o pátý Korovinův obraz, který byl na českých aukcích vydražen za více než milion korun. Na téže aukci se za vyvolávací cenu 72 tisíc korun prodala bravurní kresebná Studie stojícího muže od Ilji Repina a na listopadové aukci společnosti pak s trojnásobným nárůstem, za 432 tisíce korun, ještě Západ slunce od dalšího ruského malíře, Julia Sergejeviče von Klever. Na své zářijové aukci měla společnost úspěch s trojicí akvarelů od rakouského modernisty Oskara Laskeho, které se prodaly v rozmezí od 156 do 312 tisíc korun. 

Friedrich Gauermann: U napajedla
olej na dřevě / 21 x 27,5 cm
cena: 218 500 Kč / Meissner-Neumann 25. 3. 2012

S jistou licencí lze do kategorie zahraničního umění zařadit i Chorvata Vlaha Bukovace. Téměř dvacet let sice působil na pražské Akademii, jeho dílo se však nikdy nestalo součástí kánonu českého malířství přelomu 19. a 20. století. Jeho obrazy také na českých aukcích spíše než domácí sběratelé vyhledávají zájemci ze zemí bývalé Jugoslávie. Loni se na trhu objevila jen dvě Bukovacova díla. Galerie Pictura na své květnové aukci nabídla vynikající symbolistní obraz Tanec u ohně, který se z vyvolávací ceny 1,14 milionu dostal až na 2,04 milionu korun. To je druhá nejvyšší cena zaplacená u nás za Bukovacovo dílo. V brněnském aukčním domě Zezula se pak jen o pár dní později prodal portrét Dívka s růží, který odešel za vyvolávací cenu 460 tisíc korun.

Z moderního a poválečného zahraničního umění se toho na českých aukcích objevilo, a hlavně prodalo ještě méně. Na květnové aukci Prague Auctions byl za 125 tisíc korun neúspěšně nabízen offsetový tisk šestice vodárenských věží od manželů Bernda a Hilly Becherových, na prosincové aukci se za vyvolávací cenu 81 tisíc korun prodala rozměrná (193 x 110 cm) serigrafie A. R. Pencka. Galerie 1. patro na své listopadové aukci nabídla několik grafik od Salvadora Dalího, Pabla Picassa a Joana Miróa. Prodaly se jen dvě litografie od posledně jmenovaného, a to shodně za 4 200 korun.

Share on Facebook  Print 

Loading...