ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Ročenka 14 - Asiatika

Trh s asiatiky, respektive s čínským uměním, které v tomto segmentu drtivě převažuje, patří již několik let k nejstrměji rostoucím oblastem domácích aukčních prodejů. V uplynulém roce se tento trend začal proměňovat.

Čchi Liang-Čch’: Chrám Taj-miao / 1958 tuš a barvy na papíře / 97 x 48 cm cena: 806 000 Kč / Galerie Arcimboldo 27. 5. 2014 Čchi Liang-Čch’: Chrám Taj-miao / 1958
tuš a barvy na papíře / 97 x 48 cm
cena: 806 000 Kč / Galerie Arcimboldo 27. 5. 2014

 

Otázkou zůstává, zda jde o izolovaný propad, či počátek dlouhodobější tendence. Jako nejsilnější se ve zpětné perspektivě jeví rok 2013 s celkovým obratem přesahujícím 110 milionů korun. V loňském roce to bylo již jen něco přes 70 milionů, podobně jako v roce 2012. Zdá se, že je pro obchodníky stále náročnější získat pro aukce zboží tak výjimečné kvality, jaké bylo nabízeno v předchozích obdobích. Pro aukce jsou získáváni noví autoři, jejichž díla jsou na domácím trhu dražena poprvé. Mnozí z nich zaznamenali úspěšné prodeje na úrovni stovek tisíc až jednoho milionu korun. Zároveň však narůstá počet neprodaných položek. Zatímco v roce 2013 zůstalo bez majitele přibližně 15 % položek tohoto segmentu, loni to bylo již více než 40 %. Tento posun je částečně vyrovnáván vyšším počtem nabízených děl, která aukcemi procházejí.

Jedním z autorů, jejichž díla slaví na domácích aukcích největší úspěchy, je Číňan Čchi Paj-š’, který se zároveň stará o většinu obratu v segmentu asiatik. V uplynulém roce dosáhl druhých nejlepších výsledků v novodobé aukční historii. Ze 34 nabízených děl jich bylo prodáno 20 za souhrnnou sumu přesahující 60 milionů korun. V rekordním roce 2013 činila tato částka 80 milionů. Položek přesahujících hranici jednoho milionu bylo v loňském roce prodáno 13 s průměrnou cenou 4,7 milionu korun.

Nejlépe si vedl svitek s názvem Šest krevet z roku 1951 (obr. 4). Tato výjimečná práce patří k autorovým pozdním dílům. Její hodnotu zvýšil i původ ze sbírky Antonína Haška, který působil počátkem 50. let v Pekingu na československém velvyslanectví. Později byla sbírka uložena v Národní galerii v Praze. Cena díla vystoupala v aukci Galerie Arcimboldo z 2,2 na konečných 11,5 milionu korun, a vytvořila tak nový cenový rekord autora. Druhou příčku na pomyslném žebříčku obsadila barevná kresba Sedící rybář ze sbírky Miroslava Böhnela (obr. 7). Její cena v dražbě vystoupala vysoko nad vyvolávací - na úroveň 9,4 milionu korun.  Z dalších položek, jejichž cena se v průběhu dražby několikrát znásobila, jmenujme Ryby, krevety a kraby z téže sbírky, prodané za 6,5 milionů (obr. 13), Vinnou révu a vážku z kolekce Jaroslava Průška licitovanou do 6,4 milionu (obr. 14), Lotosy z majetku Karla Starého za 6,2 milionu (obr. 16) nebo tematicky shodné Lotos vydražený za 5 milionů korun (obr. 19). Naopak bez kupce zůstala kresba Včelka a lufa podobně jako Kvetoucí slivoň a včelka ze sbírky československého diplomata.

Vysokého ohodnocení se dostalo též dílu Čchi Paj-š'ova žáka Li Kche-žana v kresbě Dva pasáčci na buvolech (obr. 27). Autorův oblíbený námět byl prodán za konečných 3,9 milionu korun. Strmý nárůst zaznamenala Horská krajina pekingského malíře Pchu Žua, získaná prostřednictvím mistra Liou Ťin-tchaa v 50. letech do sbírky československého reportéra (obr. 97). Cena svitku komorních rozměrů vystoupala z vyvolávacích 272 tisíc na konečných 1,4 milionu korun a stala se prvním dílem tohoto autora prodávaným na českých aukcích. Ze stejné sbírky pochází i Chrám Taj-miao vytvořený v roce 1958 Čchi Liang-Čch’em, zakoupený v dražbě za 806 tisíc korun. Jiným autorem, který si odbyl svou premiéru na českém trhu, je starý mistr Li Šan, jehož Dva vrabci na větvi paulovnie z roku 1753 byli vydraženi za 1 milion korun (obr. 130). Do výše 744 tisíc vystoupala cena opakovaně nabízeného svitku Ťi Jüa Kráska v zahradě z roku 1810.

Jedním z nejtypičtějších druhů zboží dováženého z Orientu do Evropy byla v předešlých staletích především keramika. Tomuto fenoménu odpovídá silná sběratelská tradice zaměřená na tento artikl, která se nevyhnula ani českým zemím. V současnosti má asijská, a především čínská keramika v tomto segmentu na domácím trhu velmi silnou pozici a předstihuje i tradiční evropské značky, jako je Míšeň či Rosenthal.

Nejvýše draženým představitelem této oblasti se v loňském roce stala Vzácná seladonová mísa z porcelánu zdobeného řezaným geometrickým a florálním dekorem (obr. 82). Zelenomodrá poleva čching-cch’ nazývaná v Evropě seladon byla v Číně oblíbena díky své podobnosti s nefritem a starými bronzy ze starověku. Její odstíny byly opěvovány básníky a předměty s tímto povrchem se staly vyhledávanými sběratelskými objekty. Mísa neznámého umělce dynastie Ming byla vydražena Galerií Arcimboldo za konečných 1,7 milionu korun, a stala se tak jedním z nejdražších keramických předmětů prodaných v českých aukcích.

Neznámý autor: Velká figura koně / 618–906 bílá hrnčina / 68 cm cena: 930 000 Kč / Galerie Arcimboldo 27. 5. 2014 Neznámý autor: Velká figura koně / 618–906
bílá hrnčina / 68 cm
cena: 930 000 Kč / Galerie Arcimboldo 27. 5. 2014

 

Mezi dalšími vysoce draženými předměty byla Vzácná císařská žardiniéra z období Cch’-si prodaná za 682 tisíc, Velké reprezentativní akvárium z období Jung-čeng za vyvolávací cenu 595 tisíc, Talíř s figurální scénou z éry Kchang-si licitovaný do výše 558 tisíc nebo Porcelánové misky z období Jung-čeng vydražené společností Zezula za konečných 507 tisíc korun.

Druhem materiálu se s touto skupinou pojí i více než tisíc let stará terakotová hrobová figura koně z počátku dynastie Tchang. Čínská plastika původem z nizozemské sbírky byla prodána za vyvolávací cenu 930 tisíc korun. Celkem bylo vloni prodáno v českých aukcích 45 keramických předmětů původem z Asie s cenou vyšší než 100 tisíc korun.

Z položek nezapadajících do žádné z tradičních kategorií si připomeňme alespoň některé. Dražitele zaujal monumentální Výjimečný pohár z nosorožčího rohu z dynastie Čching zdobený řezbou horské krajiny s postavami literátů (obr. 41). Cena tohoto pozoruhodného artefaktu stoupala v aukci ze 2,2 milionu na 3,3 milionu korun. Za vyvolávací cenu 558 tisíc korun byla prodána nedatovaná Kamenná deska s rytým rozvržením pro hru wej-čchi, obdobnou evropské hře v šachy. Podobně za vyvolávací cenu 434 tisíc korun byl prodán Nízký stolek Kchang-an ze vzácného dřeva chung-mu.

Přes zřejmou hegemonii Říše středu na poli asiatik v českých aukcích shrňme na závěr tohoto přehledu nejzajímavější předměty mimočínského původu, o které se v loňském roce dražitelé ucházeli. Podobně jako v předchozích letech projevili sběratelé zájem o bronzové plastiky Buddhy a vadžrajánových božstev. Nejvýše, na 930 tisíc korun, vystoupala cena zlacené sošky ženského bódhisattvy Táry z pomezí Číny a Tibetu, vytvořené v období Jung-le. Ukázkou zpodobení historického Buddhy Šakjamuniho je tibetský odlitek z 15. století se zbytky zlacení, vydražený za konečných 421 tisíc korun. Za 409 tisíc korun byl prodán zlacený bronz představující tibetského tulku tradice Gelugpa.

Sběratelsky atraktivní oblastí je od 19. století umělecká a řemeslná produkce z japonských ostrovů. Přestože jsou ceny těchto předmětů v posledních letech ve zřetelném propadu, podařilo se loni na českých aukcích realizovat několik zajímavých transakcí. Za vyvolávací cenu 434 tisíc korun se prodal Bitevní meč nagamaki signovaný významným zbrojířem Nakamou Jošiedžóem ze školy Taira Takada z přelomu 16. a 17. století. Ke stejné tradici odkazuje Zbroj moderního typu tósei gusoku ve formě dó maru. Tento kompletní soubor byl vydražen za konečnou cenu 396 tisíc korun.

Share on Facebook  Print 

Loading...