ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Švabinského múza Anna Vejrychová

European Arts 19. 3. 2017

Aukční síň European Arts bude v neděli 19. 3. dražit i zajímavou olejovou studii k obrazu Ateliér Maxe Švabinského (portrét Anny Vejrychové). Nabízena bude za vyvolávací cenu 2,3 milionu korun. Horní hranice odhadní ceny je však stanovena o více než milion korun výše. Odhadní i vyvolávací ceny jsou uvedeny bez provize.  

Max Švabinský: Anna Vejrychová jako Múza (Studie k obrazu Ateliér)  olej na plátně, 85 x 53 cm odhadní cena: 3 000 000 - 3 500 000 Kč European Arts, 19. 3. 2017

 

Max Švabinský: Anna Vejrychová jako Múza (Studie k obrazu Ateliér) 
olej na plátně, 85 x 53 cm
odhadní cena: 3 000 000 - 3 500 000 Kč
European Arts, 19. 3. 2017
 

Tento portrét umělcovy švagrové Anny Vejrychové vznikl jako studie k obrazu Ateliér, který Švabinský namaloval v roce 1916. Znázornil v něm sebe samého ve svém ateliéru, jak portrétuje Annu Vejrychovou, která je oděna do tmavě modré drapérie s věncem ve vlasech a kyticí tulipánů v pravé ruce. Na obraze malíře obkloupují další členové jeho rodiny: Švabinského manželka Eliška (Ela) Vejrychová, malá neteř Zuzana Vejrychová, švagr Rudolf Vejrych a opět jeho žena, Anna Vejrychová (na obraze už podruhé), tentokrát zády k divákovi a v civilních šatech. 

Obraz Ateliér je odborníky považovám za přelomový. Podle Jany Orlíkové se jím uzavírá Švabinského období hledání a začíná jeho definitivní příklon ke klasickému malířskému výrazu. Počínají se v něm rozvíjet také mužné, smyslově orientované tendence (později například grafický cyklus Rajská sonáta). K Anně Vejrychové poutal Švabinského hluboký citový vztah, který byl v roce 1919 důvodem k rozpadu jeho manželství s Eliškou Vejrychovou. S Annou se oženil v roce 1931 (poté, co bylo jeho první manželství rozvedeno) a žil s ní až do její smrti v roce 1942. Její dceru Zuzanu přijal za vlastní.   

 

Max Švabinský: Ateliér / 1916 
olej na plátně, 197 x 147 cm
soukromá sbírka
 

Nabízený olej pochází z Waldesovy kolekce, později byl v majetku Národní galerie v Praze, z níž byl posléze zpět restituován do privátní sbírky. Trhem prošel jednou, a to v roce 2009, kdy byl u 1. Art Consulting prodán za 1,12 milionu korun, sumu rovnou minimálnímu podání s připočtením provize. Švabinského oleje jsou, na rozdíl od jeho kreseb a grafik, na trhu velkou vzácností. Doposud jich byla nabízena pouhá dvacítka.

Naposledy byly Švabinského malby k mání v listopadu minulého roku. Tehdy byl výrazně překonán dosavadní autorův rekord, když se jedna z verzí jeho Splynutí duší vydražila za bezmála 9,5 milionu korun, více zde). V souvislosti s touto vzestupnou tendencí cen Švabinského obrazů je nyní hodnota portrétu Anny Vejrychové odhadována na 3 až 3,5 milionu korun. Nabízen bude s minimálním podáním ve výši 2,3 milionu korun.  

 
 

 

Share on Facebook  Print 

Loading...