ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Umění a starožitnosti v Brně

Zezula 12. 4. 2014

Druhou dubnovou sobotu proběhne v brněnském sídle domu Zezula další aukce výtvarného umění a starožitností. Síň známá mezi sběrateli kvalitním výběrem děl starých mistrů, historického skla a asiatik připravila i tentokráte zajímavou nabídku.

Paul Kaspar: Zelný trh / 1924 / akvarel na papíře /157 x 216 mm / vyvolávací cena 29 000 Kč

 

Na prvních listech katalogu věnovaným pracem na papíře jistě zaujme nejen brněnské patrioty čtveřice akvarelů vídeňského akademického malíře Paula Kaspara. Oblíbený autor vycházející z tradice 19. stol. zachytil bravurně atmosféru brněnského Zelného trhu i zpětný pohled od Německého domu směrem k městskému centru s nově pojmenovanou ulicí doktora Aloise Rašína. Dalšími autorovými díly v nabídce je pohled na katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně a radnice v Bratislavě.

Carry Hauser: Portrét ženy / olej na kartonu / 45 x 34,5 cm / vyvolávací cena 200 000 Kč

 

Mezi malířskými díly upozorněme na drobnou malbu s námětem Marie Magdalény evokující práce mistrů raného 17. stol., portrét lady Mary Douglas připsaný Joshua Reynoldsovi z pozůstalosti Dr. Vladimíra Slavíka či rozměrnou jezerní krajinu Adolfa Chwaly. Z meziválečných prací je patrně nejzajímavější expresivně laděný ženský portrét rakouského malíře Carry Hausera, spojeného s českými zeměmi mimo jiné jeho první soubornou výstavou pořádanou v roce 1918 v Opavě. Dnes jsou Hauserova díla zastoupena v předních sbírkových institucích celého západního světa.

Bakchus / slonovina / 14,7 cm / vyvolávací cena 45 000 Kč

 

V bohaté nabídce starožitností vyniká soubor konzolových a stolních hodin z 18. a 19. stol., psací stůl z dílny vídeňského nábytkáře Johanna Reimanna, několik dvoustěnných a lithyalinových číší či soubor hyalitového skla. Svou mimořádnou kvalitou zaujmou některé řezby ve slonovině. Na prvním místě je to luxusní domácí tabernákl datovaný do 17. stol. se slonovinovou sochou madony s dítětem, bohatě zdobený slonovinou, želvovinou a stříbrnými aplikami. Dále se nabízí několik krucifixů, z nichž vyniká práce připsaná Georgu Petelovi a kříž se slonovinovým korpusem vykládaný želvovinou. Umělecky nejvýznamnější se jeví blíže neurčená drobná slonovinová řezba boha Dionýsia pozvedajícího pohár s vínem za doprovodu drobné postavy mladého satyra. Socha vyniká přesvědčivě zvládnutou kompozicí, podáním figury i propracovaným pojetím draperie.

Johann Reimann: Psací stůl / 1803 / 97 x 75 x 48 cm / vyvolávací cena 950 000 Kč


 

Share on Facebook  Print 

Loading...