ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Velký bar Karla Černého

Galerie Art Praha 17. 11. 2013

V listopadové aukci Galerie Art Praha se bude dražit, kromě mnoho dalšího zajímavého, jedno z klíčových raných děl malíře Karla Černého, Velký bar. Obraz patřil léta do sbírky Jaroslava Borovičky, poté do fondů Oblastní galerie v Olomouci.

Karel Černý: Velký bar
Karel Černý: Velký bar / 1936 / olej na plátně / 118,5 x 112 cm

 

Jeden z nejcennějších a nejrozměrnějších raných obrazů Karla Černého (1910 - 1960), Velký bar, jde do aukce s příznivou vyvolávací cenou 2,2 miliony korun (bez provize). Pro srovnání, dosud nejdražší Černého malba, jeho monumentální truchlící Ženy (Plačky) z roku 1945 stála majitele v prosinci 2012 částku 4,13 milionu korun včetně provize. Vyvolávací cena přitom byla sotva na čtvrtině této částky. Obraz se tehdy vydražil na aukci stejné galerie.

Obraz Velký bar pochází z velmi cenného předválečného období, které se ve velkých formátech a dílech tohoto významu na trhu prakticky nevyskytuje. Do konce 50. let byl součástí sbírky obchodníka Jaroslava Borovičky (1912 - 2009), který malíře podporoval a obchodně zastupoval už od závěru 30. let 20. století. Po konfiskaci sbírky, v roce 1960, se malba spolu s početnou kolekcí dostala do fondů Národní galerie, odtud pak brzy převodem do sbírky Oblastní galerie v Olomouci (dnes Muzeum umění Olomouc).

Karel Černý: V sadu / 1936 / olej na plátně / 70 x 94,5 cm

 

Obraz Velký bar byl vystaven už v roce 1940 v SVU Mánes na přehlídce s poněkud bizarním názvem Obraz a socha v bytě. Poté, co se dostal do státních sbírek, pak pochopitelně na řadě dalších výstav. V rámci fondu moderního umění olomoucké galerie šlo více než tři desetiletí o jedno z klíčových děl. Je pochopitelně zastoupen v autorově monografii od Vojtěcha Lahody, v jeho soupise díla nese prestižní číslo 16.

Z téhož raného malířova období druhé poloviny 30. let byly v uplynulých letech na trhu například práce V kavárně, Krajina s jezdcemV sadu nebo Cirkus. Některé z těchto vynikajících jemně expresivních prací se dražily dokonce opakovaně. Galerie Art Praha draží pravidelně Černého díla již více než desetiletí. Většina z nich, stejně jako nabízené dílo, provenienčně pochází právě z vyhlášené Borovičkovy sbírky, o níž jsme podrobně psali zde, přímo v souvislosti s Karlem Černým pak zde.

Karel Černý: Krajina s jezdcem / 1935 / olej na plátně / 40 x 55,5 cm

 

Share on Facebook  Print 

Loading...