ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Fiala Oskar (1860 - 1918) Share on Facebook  Print 

(6)
  (1)
  (3)
  (2)

Oskar Fiala byl český malíř a grafik, žák profesora Mařáka na pražské Akademii. Narodil se 11. 5. 1860 v Praze a zemřel 10. 30 1918 tamtéž. Pracoval jako odborný učitel kreslení na průmyslové škole, později se stal ředitelem na měšťanské škole v Bubenči. Námětem jeho obrazů a kreseb byla místa z okolí Prahy, Slovácka, Valašska a z poříčí českých řek. V jeho díle z počátku převládá romantismus, po roce 1900 vytváří pod vlivem secesního dekorativismu líbivé kompoziční scenérie. Jeho díla byla v roce 1908 na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty, a dále na výstavách Jednoty umělců výtvarných.

Loading...