ART+, all about the art market
December 2019 1414 

Zábranská-Sychrová Jarmila (1910 - 1991) Share on Facebook  Print 

(20)
  (20)

Česká malířka, narodila se 7.8.1910 v Hradci Králové. V letech 1939 - 1945 studovala na Malířské škole Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze (u Jana Baucha, Václava M. Nebeského, Vladimíra Sychry a Vojtěcha Tittelbacha). V letech 1957 - 1974 podnikala studijní cesty například do Řecka, Francie, Rumunska, SSSR, Egypta, Itálie, Belgie, Holandska, Španělska. Byla členkou Českého fondu výtvarných umění (ČFVU) a Svazu českých výtvarných umělců III.středisko Mánes. Její tvorba spočívá především v komorních figurálních kompozicích, aktech (Malíř a model, Tanečnice, Ležící), portrétech (Nevěsta), obrazech s náměty starých pověstí a bájí (cyklus o Odysseovi) charakteristického poetického ladění a barevnosti. Samostatnou složku díla tvoří krajiny. Autorské výstavy:1957 Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha 1959  Galerie V. Špály, Praha 1985 Galerie V. Špály, Praha 

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...