ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Dlouhý Bedřich (1932) Share on Facebook  Print 

(164)
  (14)
  (35)
  (3)
  (28)

Bedřich Dlouhý, narozen v roce 1932, je český malíř a grafik. V roce 1959 absolvoval AVU v Praze pod vedením prof. Holého a Součka. Dnes zde sám působí jako profesor. Představitel nové figurace, člen neodadaistické skupiny Šmidrové, člen Zaostalých. Imaginativní východisko jeho tvorby založeno na surrealistických principech; ovlivněn abstrakcí a pop-artem. Experimentuje s asambláží a obrazy, s objekty, spojuje plošný malířský projev s volnou plastikou (Večerní cigáro, Tělo, „galerie“ portrétů banality).

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Mixed media
Painting
Print
Drawing
Sculpture
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...