ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Bílek František (1907 - 1985) Share on Facebook  Print 

(7)
  (4)
  (3)

František Bílek byl český malíř a sochař působící v Kacanovech u Trutnova. Narodil se roku 1907 v Zajičicích na Chrudimsku a zemřel v roce 1987. Docházel do večerních kurzů kreslení v Praze a byl žákem profesorů Otakara Nejedlého a Františka Šimona Tavíka. Sochařství se učil v Hořicích u Otakara Rábla. Od roku 1933 vystavoval svá díla zejména na venkově, po roce 1935 působil na Slovensku. Po roce 1940 se usadil na Trutnovsku.

Loading...