ART+, all about the art market
May 2020 916 

Kopf Maxim (1892 - 1958) Share on Facebook  Print 

(49)
  (4)
  (43)
  (1)

Maxim Kopf byl německý malíř, narodil se 18. 1. 1892 ve Vídni a zemřel 6. 7. 1958 v Twin Farms ve Vermontu. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1910 - 1914 a 1917 - 1924 u Josefa Loukoty, Vlaho Bukovace, Franze Thieleho a Karla Krattnera. Dále studoval v letech 1921 - 1923 na Akademii výtvarných umění v Drážďanech u Otty Gussemanna. Kopf patřil mezi expresionisty a realisty. Ve své době patřil mezi uměleckou špičku, což potvrdil řadou monografických výstav v letech 1927 - 1937 doma i v zahraničí. Vystavoval v Rudolfinu, berlínské galerii Victora Hartberga, v Paříži, ve Spojených státech atd. Kopf byl zakládajícím členem Prager Secession. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírce Národní galerie v Praze.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing
Print
Mixed media

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...