ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Frydecký Václav (1931 - 2011) Share on Facebook  Print 

(47)
  (1)
  (46)

Václav Frydecký je český sochař. Narodil se 8. září 1931 v Olomouci. Je členem S.V.U. Mánes. Působí v Praze. Vyučil se zde řezbářem v dílně Jaroslava Kubečka, která pracovala zejména pro církev (opravy a doplňky oltářů atp.). Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou (1950-1953, Bedřich Stefan) a Akademii výtvarných umění (prof. Jan Lauda, 1953-57). V letech 1958 až 1971 zde působil jako odborný asistent (prof. Lauda, prof. Makovský, prof. Hladík, doc. Bradáček). Zabývá se především portrétem a volnou monumentální plastikou, kde se volně obrací k různým způsobům modernistického tvarosloví, od civilismu přes expresivně kubisující stylizaci, moorovsky abstrahované organické tvary až po klasicismus či konvenční realismus. Od konce 50. let proběhla řada autorských výstav u nás i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách např. Národní galerie v Praze, Muzea umění v Olomouci, v Galerii hlavního města Prahy a v dalších.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Sculpture
Ceramic

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...