ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Halász-Hradil Elemír  (1873 - 1948) Share on Facebook  Print 

(17)
  (1)
  (16)

Elemír Halász-Hradil byl slovensko-maďarský malíř a pedagog. Narodil se 18. 4. 1873 v Miskolci a zemřel 9. 12. 1948 v Košicích. Studoval v Mnichově, Paříži a v letech 1913 - 1914 byl žákem Benczúrova mistrovského ateliéru v Budapešti. Nejčastěji v jeho díle nacházíme portréty na objednávku, ale také figurální a krajinářské studie. Jeho tvorba se ustálila na lyrickém projevu, těžícím zejména z barevné nálady. V období 1915 - 1918 byl frontovým malířem rakousko-uherské armády.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...