ART+, all about the art market
December 2020 994 

Brousil Josef Antonín (1871 - 1892) Share on Facebook  Print 

(3)
  (1)
  (2)

Josef Brousil byl český malíř,  krajinář. Narodil se 7. 8. 1871 v Praze a zemřel 27. 9. 1892 nebo 1893 tamtéž. Byl žákem uměleckoprůmyslové školy v Praze. Od r. 1888 studoval na pražské Akademii nejprve dva roky u prof. Piknera, a pak u prof. Mařáka. V jeho krajinářských pracích je patrný Mařákův vliv, s jemným tónem, barvou a nádechem melancholie. Josef Brousil prožil svůj život v materiálním nedostatku a zemřel velmi mladý.

Loading...