ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Einhorn Erich  (1928 - 2006) Share on Facebook  Print 

(16)
  (16)

Erich Einhorn byl český fotograf a publicista. Narodil se 7. dubna 1928 v Praze a zemřel 16. května 2006. Nastoupil ke studiu na gymnáziu, avšak z důvodu okupace studia nedokončil. V roce 1944 byl internován ve sběrném táboře u Opole, odkud uprchl a přešel přes frontu na sovětskou stranu. S fotografem Jindřichem Marcem se pak dostal do Košic, kde fotografovali pro novou československou vládu. Po válce začal pracovat u filmu. Postupně vystřídal různé profese jako střihač, asistent režie a dramaturg. Organizoval rovněž fotografické výstavy, např. v roce 1946 Pražské povstání ve fotografii.V roce 1952 začal studovat Státní grafickou školu v Praze. Roku 1955 nastoupil jako fotoreportér do novin Večerní Praha. Od roku 1960 fotografoval na volné noze, psal praktické příručky pro fotografy, organizoval fotografické výstavy. Se svou ženou Miladou Einhornovou vydával fotografické vlastivědné publikace.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Photography

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...