ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Hallegger Kurt (1901 - 1963) Share on Facebook  Print 

(15)
  (6)
  (8)

Kurt Hallegger byl česko-německý malíř a scénograf. Narodil se 8. 7. 1901 v Šumperku a zemřel 10. 10. 1963 v Mnichově. Po absolvování gymnázia se Hallegger studoval v letech 1919 - 1921 na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi u prof. Otto Müllera a následně studoval v letech 1921 - 1923 na Uměleckou akademii ve Vídni u prof. Hanse Ticheho a Karla Sterrera, své vzdělání zakončil na Akademii v Praze v roce 1926 u prof. Františka Thieleho. Během studií podnikl řadu zahraničních cest po Itálii, Francii, Portugalsku, Španělsku, Jugoslávii, Řecku, Turecku a Maroku, často navštěvoval svůj rodný kraj. Sblížil se s německými malíři sdruženými kolem avantgardní skupiny Prager Secession, se kterými začal vystavovat. Členem skupiny se stal v roce 1932. Vedle malby se v Praze věnoval scénografickým návrhům, které vytvářel pro pražské německé divadlo, a kresebným pracím a karikaturám, jimiž přispíval ve třicátých letech 20. století do berlínského časopisu Der Querschnitt, a především do satirického mnichovského časopisu Simplicissimu i do denního tisku. V roce 1945 se dobrovolně přihlásil k odsunu, a poté působil jako scénický výtvarník v Norimberku a v Mnichově. Pracoval i pro divadla ve Švýcarsku, Rakousku a Holandsku.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing
Mixed media

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...