ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Beran Aljo (1907 - 1990) Share on Facebook  Print 

(27)
  (2)
  (3)
  (20)
  (2)

Aljo Beran byl český malíř, který je svou tvorbou nedělitelně spjat s městem Olomouc a jeho okolím. Narodil se 15. dubna 1907 v Krakově a zemřel 22. října 1990 v Olomouci. Studoval architekturu v Brně a později i UMPRUM a FF v Praze. Jako docent působil v roli vedoucího Katedry výtvarné teorie a výchovy FF UP. Za svého života byl členem několika skupin výtvarných umělců (Skupina výtvarných umělců v Brně, Skupina olomouckých výtvarníků, Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců atd.) Od roku 1977 čestný předseda Klubu přátel výtvarného umění v Olomouci. Je autorem i dosud užívaného znaku Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě malby se věnoval soustavně volné i užité grafice, knižní ilustraci a monumentální tvorbě. Vystavoval samostatně i jako člen uměleckých spolků. Jeho obrazy vlastní např. Muzeum umění v Olomouci, Galerie výtvarných umění v Ostravě, jeho dílo je zastoupeno také v soukromých sbírkách.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing
Print
Books
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...