ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Hampl Petr Alois (1943) Share on Facebook  Print 

(15)
  (1)
  (4)
  (9)
  (1)

Petr Alois Hampl je český malíř a grafik. Narodil se 9. 10. 1943 v Praze. Studoval na Střední umělecko-průmyslové škole obor aranžérství výtvarnictví, studium ukončil v roce 1960. Tentýž rok začal studovat na Akedemii výtvarných umění u prof. Silovského. Po jeho odchodu přešel do graficko-malířské speciálky prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. Akademii ukončil v roce 1967 s cyklem grafických listů s námětem "Stvoření světa - rajská zahrada". Po absolutoriu pokračuje v grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů. Hamplova  tvorba se pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu. Používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku. V grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou. Od roku 1971 se též zabývá restaurováním s licencí na obor užité umění - dekorativní malba, polychromie, stukolustra, sgrafita a zlacení. Poslední autorská výstava proběhla v roce 2012 v Galerii 9 v Praze. 

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Painting
Books
Varia

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...