ART+, all about the art market
December 2021 1621 

Dobrowsky Josef (1889 - 1964) Share on Facebook  Print 

(7)
  (6)
  (1)

Josef Dobrowsky byl malíř německého původu. Narodil se 22. 9. 1889 v Karlových Varech a zemřel 9. 1. 1964 v Tullnerbachu. V letech 1906 - 1912 a 1918 - 1919 studoval ve Vídni na Akademii výtvarných umění u Christiana Griepenkerla a Rudolfa Bachera. Dobrowsky je jedním z nejdůležitějších autorů meziválečného období. Byl členem uměleckých spolků Wiener Secession, Hagenbund a Prager Secession. Ve své tvorbě se soustředil především na portréty a krajiny. Jeho díla jsou zastoupena např. v Oblastní galerii v Liberci.

Loading...