ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Barnet Josef Václav (1907 - 1990) Share on Facebook  Print 

(66)
  (6)
  (60)

Český malíř, vlastním jménem Josef Směšný se narodil 3. července 1907 v Bludově. Umělecké jméno Barnet začal používat až v roce 1959. Studoval v letech 1927-1934 na pražské Akademii výtvarného umění, byl žákem profesorů Josefa Loukoty, Jakuba Obrovského, a nakonec i Maxe Švabinského. V letech 1937-1940 studoval na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts a na École du Louvre. Francouzská studia Směšného-Barneta zcela zásadně ovlivnila pro celou další uměleckou tvorbu. Velkou inspirací mu byly slavné van Goghovy slunečnice, jimž posléze věnoval asi dvě stě pláten. Po okupaci Francie se vrátil do českých zemí, kde byl totálně nasazen. Významnou část jeho tvorby představují krajiny, mezi nimi řada pohledů na Bludov. V dalších obdobích jsou jeho plátna spíše impresionistická. Jeho díla jsou zastoupena jak v české Národní galerii, tak i v pařížské Cité Universitaire.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...