ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Bém Rudolf (1874 - 1955) Share on Facebook  Print 

(43)
  (1)
  (39)
  (3)

Rudolf Bém (též Vratislav Hlava) byl český malíř, krajinář, portrétista. Narodil se 13. dubna 1874 v Rábíně a umírá na zápal plic 13. srpna 1955 v nemocnici v Sušici. V letech 1893 – 1896 studuje malířství na Akademii výtvarných umění v Praze, zpočátku v ateliéru prof. Františka Sequense a později v ateliéru prof. Vojtěcha Hynaise. Po získání stipendií cestuje po Evropě, navštěvuje Paříž, Mnichov, Itálii, Capri a Slovensko. Roku 1908 byl poctěn cenou arch. Turka, roku 1909 za originálně pojatého „Krista“ obdržel zlatý kříž s korunou, zlatou medaili a diplom „Grand Prix“ v Haagu. Roku 1913 získal cenu L. Schmidta a vysoké stipendium paní Mohr-Piepenhagenové pro krajináře. Byl členem spolku Mánes a Jednoty výtvarných umělců. Po vzniku samostatného československého státu se rozhodl pro zásadní změnu svého uměleckého života. Z vlasteneckých pohnutek přijal v roce 1919 jméno Vratislav Hlava. Jeho dílo je hojně zastoupeno ve sbírce Městského muzea a galerie Vodňany.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Print
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...