ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Čunderlík Marián (1926 - 1983) Share on Facebook  Print 

(16)
  (2)
  (1)
  (8)

Marián Čunderlík byl slovenský malíř, ilustrátor a grafik. Narodil se 31. 1. 1926 v Motyčkách a zemřel 1. 10. 1983 v Demänovské dolině. Začal studovat Pedagogickou fakultu slovenské univerzity v Bratislavě, obor kresba a malba u Jana Mudrocha. V roku 1949 přešel na Vysokou školu výtvarných umění do druhého ročníku oddělení monumentální malby, které vedl Ľudovít Fulla. V tomto období ilustroval "Prvú čítanku pre 1.ročník národných škôl" od Juraje Brťka a další knihy. V roce 1953 VŠVU absolvoval. Jeho diplomovou prací byl rozměrný (6x4 m) návrh na fresku s názvem Partizáni na holi. Marián Čunderlík byl malíř s existenciální hloubkou a umělec avantgardy. Za vrchol jeho tvorby je možné považovat cyklus Zrkadlá z let 1961 - 1962. Byl organizátor a účastník skupiny Bratislavské konfrontácie, která se orientovala na abstraktní umění.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Drawing
Mixed media
Painting

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...