ART+, all about the art market
November 2019 1321 

Wagner Radan (1958) Share on Facebook  Print 

(71)
  (1)
  (60)
  (7)
  (1)

Český malíř, historik umění, kurátor a recenzent. Narodil se 31. srpna 1958 v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1975 – 79) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (1980 – 1984, doktorát 1985). Svým dílem se řadí ke generaci nastupující v polovině 80. let, která vychází z odkazu tradic i avantgardy počátku 20. století. V letech 1989 – 2001 byl členem výtvarné skupiny Tunel, do roku 2003 pak i SVU Mánes. Od roku 2012 je členem Umělecké besedy. Po roce1989 působil převážně jako malíř a nezávislý publicista. Jeho díla byla vystavována na celé řadě společných i samostatných výstav. Jeho poslední samostatná výstava (Světlo a stín) se konala v roce 2012 v Galerii Ladislava Nováka v Třebíči.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Print
Varia
Mixed media
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...