ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Benešová Daniela (1929) Share on Facebook  Print 

(69)
  (1)
  (10)
  (57)
  (1)

Daniela Benešová (malířka, grafička, ilustrátorka) se narodila 27.9.1929 v Klatovech. V letech 1946-1948 se věnovala studiu užitého umění v Praze. Dále studovala na UMPRUM v Praze - prof. Emil Filla (1948-1953). V letech 1953-1954 absolvuje čestný rok v atelieru prof. Antonína Strnadela. Od roku 1956 se datuje samostatná umělecká činnost v Praze spolu s manželem Karlem Benešem. Její díla najdeme v soukromých sbírkách a galeriích v Rakousku, Německu, Holandsku, USA, Belgii, u nás v GHMP. Je členkou Sdružení pražských malířů, Asociace volné grafiky a SČUG Hollar.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Painting
Varia
Books

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...