ART+, all about the art market
June 2022 1785 

Führich Joseph (1800 - 1876) Share on Facebook  Print 

(26)
  (3)
  (3)
  (19)

Joseph rytíř von Führich byl akademický malíř a grafik nazarénského směru. Narodil se 9. 2. 1800 v Chrstavě a zemřel 13. 3. 1876 ve Vídni. Působil v Praze a od roku 1840 ve Vídni jako profesor na umělecké akademii. Führich byl neobyčejně pracovitý umělec a vytvořil vedle stovek kreseb i mnoho velkých obrazů ve svém charakteristickém nazarénském stylu, většinou pro kostely v Čechách a Rakousku. Roku 1861 byl povýšen do šlechtického stavu.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Painting
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...