ART+, all about the art market
June 2022 1785 

Doubrava František (1901 - 1976) Share on Facebook  Print 

(40)
  (26)
  (11)
  (1)

František Doubrava byl český malíř a ilustrátor.  Narodil se 22. 3. 1901 v Litovli a zemřel 2. 12. 1976 v Brně. V letech 1921 - 1926 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Vlaha Bukovace a na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové (od roku 1945) u Jakuba Obrovského. Pedagogicky působil na Vysokém učení technickém v Brně jako profesor kreslení a v letech 1948 - 1953 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Věnoval se volné malířské, především krajinářské, tvorbě i ilustracím.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Drawing
Painting
Mixed media
Print

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...