ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Beneš Vlastimil (1919 - 1981) Share on Facebook  Print 

(633)
  (300)
  (262)
  (5)
  (50)

Vlastimil Beneš byl český malíř a sochař. Narodil se 3. 10. 1919 v Praze a zemřel 17. 3. 1981 tamtéž. Studoval na klasickém gymnáziu v Praze - Žižkově, roku 1939 se zapsal na obor obecné historie na FF Univerzity Karlovy, avšak po uzavření českých vysokých škol nacisty pracoval jako dělník v loděnicích Praha. Toto období plně využil k umělecké tvorbě (malba, zvl. akvarely a sochy). V letech 1940-43 navštěvoval soukromou školu kreslení Emanuela Frinty. Roku 1943 byl povolán na nucené práce do Německa. Po návratu se dále věnoval malbě. Roku 1946 vstoupil do spolku Štursa. První samostatnou výstavu měl v roce 1956 v Divadle D 34, o rok později se stává členem skupiny Máj 57. Byl ovlivněn lidovým uměním, tvořil obrazy s civilistními náměty (pražská předměstí, pískovny, navigace), později průmyslové a volné krajiny a figurální motivy, souběžně s nimi tvořil také plastiky, loutky a scénografické návrhy (A. Radok, Doktor Faustus).  

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Drawing
Painting
Print
Mixed media
Sculpture
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...