ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Hardi Wallet Vanesa (1971) Share on Facebook  Print 

(11)
  (11)

Vanesa Wallet Hardi se narodila v roce 1971 v Jugoslávii. Později s matkou emigrovala do Bratislavy, kde také vystudovala VŠVU /1996/, kterou studovala paralelně s vídeňskou AVU, kde končila v atelieru profesora Damische v roce 1999 diplomovou prácí, za kterou obdržela cenu rakouského Spolkového ministerstva. Autorka již během studií inklinovala k jednoduché geometrické formě a zájmu především o malbu – a to značně reduktivní, vyznačující se zájmem o barvu /její vlastnosti a možnosti/, strukturu /vrstvení/ a artikulaci forem. Umělkyně nepracuje pouze s klasickým "obrazem" na plátně, ale též s papírem, dřevem, kovem i sklem. Nezanedbatelnou roli hraje rovněž samotná forma obrazu, neboť vedle klasického formátu au-torka často pracuje s prostorovou proporcí, nabízející možnosti využití boční stěny.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...