ART+, all about the art market
December 2021 1621 

Bradáč Ludvík  (1885 - 1947) Share on Facebook  Print 

(9)
  (7)
  (1)

Ludvík Bradáč byl český umělecký knihvazač, redaktor a vydavatel. Narodil se  25. 1. 1885 v Orahovicích v bývalé Jugoslávii. Během svého života vydával několik knižních edic, z nichž nejvýznamnější byly Vybrané knihy, které svým obsahovým zaměřením navázaly na moderní české knižnice (Knihovna Moderní revue, Symposion, Moderní bibliotheka, Knihy dobrých autorů). Bradáč ovšem vedle knih vydával také dvě bibliofilské revue: Knihomil, vycházející od ledna 1917 do května 1919. Na něj pak roku 1921 navázal Knihomol, který vycházel až do roku 1927. Je rovněž autorem celé řady příruček a monografických prací, zabývajících se především úpravami knižních vazeb.

Loading...