ART+, all about the art market
December 2021 1621 

Bednářová Eva (1937 - 1986) Share on Facebook  Print 

(89)
  (7)
  (8)
  (20)
  (49)

Bednářová Eva (grafička, ilustrátorka) se narodila 8.5.1937 v Praze, zemřela 6.12.1986 tamtéž. Vystudovala VŠUP v Praze (prof. A.Strnadel). Byla členkou SČUG Hollar. Její díla najdeme ve sbírkách NG Praha, GHMP, PNP Praha, SNG Bratislava, GVU Karlovy Vary aj. Výběr ze samostatných výstav: 1968 – Praha, Galerie Fronta, 1973 – Paříž, galerie Lambert, 1979 – Praha, PNP, 1980 – Brno, DPK, 1982 – Praha, Galerie Fronta, 1989 – Praha, Staroměstská radnice, GHMP. Výběr z ocenění: 1967 – 1.cena za grafiku na I.pražském salónu, 1968, 1978 – čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha roku, 1969 – Grand Prix na II.mezinárodním bienále ilustrací, Bratislava, 1972 – 1.cena na V.mezinárodním bienále ilustrací a užité grafiky, Brno, 1977 – Stříbrná medaile IBBY, Lipsko.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Painting
Drawing
Books

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...