ART+, all about the art market
December 2020 994 

Bauhaus (1906 - 1933) Share on Facebook  Print 

(9)
  (1)
  (6)
  (2)

Výtvarná škola, která vznikla roku 1919 z původní uměleckoprůmyslové školy, kterou roku 1906 založil Henry van de Velde ve Výmaru. Tato škola kombinovala řemesla a umění a stala se známou především díky svému přístupu k designu, který nejen učila, ale i propagovala. Fungovala v letech 1919 až 1933. Styl a myšlení Bauhausu inspiroval i mnohé umělce, výtvarníky a architekty té doby. Mezi umělce inspirované či olivněné Bauhausem je možné řadit Herberta Bayera (grafik), Nauma Gabo (spchař, malíř a architekt), malíře Pieta Mondriana, Paula Klee nebo Vasilije Kandinskeho, architekta Ludwiga Mies van der Rohe nebo švýcarského expresionistu Johannese Ittena.

Loading...