ART+, all about the art market
June 2022 1785 

Bauhaus (1906 - 1933) Share on Facebook  Print 

(10)
  (2)
  (6)
  (2)

Výtvarná škola, která vznikla roku 1919 z původní uměleckoprůmyslové školy, kterou roku 1906 založil Henry van de Velde ve Výmaru. Tato škola kombinovala řemesla a umění a stala se známou především díky svému přístupu k designu, který nejen učila, ale i propagovala. Fungovala v letech 1919 až 1933. Styl a myšlení Bauhausu inspiroval i mnohé umělce, výtvarníky a architekty té doby. Mezi umělce inspirované či olivněné Bauhausem je možné řadit Herberta Bayera (grafik), Nauma Gabo (spchař, malíř a architekt), malíře Pieta Mondriana, Paula Klee nebo Vasilije Kandinskeho, architekta Ludwiga Mies van der Rohe nebo švýcarského expresionistu Johannese Ittena.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Furniture
Ceramic
Varia

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...