ART+, all about the art market
November 2019 1321 

Wagner Otto (1841 - 1918) Share on Facebook  Print 

(14)
  (1)
  (13)

Rakouský architekt, urbanista a teoretik architektury. Narodil se 13. července 1841 Penzing u Vídně a zemřel 11. dubna 1918 ve Vídni. Architekturu studoval na Institutu polytechniky ve Vídni. Studoval také na Akademii výtvarných umění ve Vídni a Akademii staveb v Berlíně. Jeho raná tvorba v sobě nese prvky novorenesančního historismu, později se však kloní k myšlence J. G. Sempera o racionalismu v architektuře (co není účelné, nemůže být krásné). Toto uvažování ho provází i v jeho teoretickém díle: v roce 1895 vydal knihu Moderne Architektur (Moderní architektura), ve které klade důraz a požaduje užitkový styl založený na účelnosti, vhodně zvoleném materiálu a konstrukci. Wagner představuje jednu z nejdůležitějších tvůrců vídeňské secese (Jugendstil). Mezi jeho architektonická díla patří například: budova Neue Wiener Bühne, Wasagasse 33, Vídeň (1865), Synagoga ortodoxní židovské komunity, Budapešť, kostel ve Steinhofu (1902–1904), Císařská a Královská soukromá rakouská státní banka, Vídeň, ale i vídeňská podzemní dráha nebo Poštovní spořitelna, Vídeň (1904–1912). 

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Furniture
Books

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...