ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Hartmann Jan Jakub (1658 - 1736) Share on Facebook  Print 

(28)
  (28)

Jakub Jan Hartmann byl český malíř. Narodil se v roce 1680 v Kutné Hoře a zemřel kolem roku 1730. Byl představitel barokní krajinomalby. V letech 1694–1696 je doložen jeho pobyt v Obořišti u Dobříše, kde byl zaměstnán v pavlínském klášteře. Dále pracoval ve Sv. Poli v Praze, kde získal měšťanská práva, poté opět pobýval v Kutné Hoře. Byl ovlivněn starší nizozemskou tvorbou, zřejmě z rudolfínských sbírek. Hartmann je autorem konstruovaných krajin, do kterých zasazuje křesťasnký výjev, přičemž krajina zůstává hlavním námětem díla (Lesní krajina s chatrčí). Navazuje na manýristické vzory (cyklus čtyř Živlů aj.). Jeho obrazy byly od počátku vysoce ceněny, a proto se nacházely především ve šlechtických a klášterních obrazárnách.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...