ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Guderna Ladislav (1921 - 1999) Share on Facebook  Print 

(39)
  (1)
  (7)
  (14)
  (15)

Ladislav Guderna (1921-1999), byl slovenský malíř a grafik; žák L. Fully. V 60. letech člen umělecké skupiny Kontinuita. Ve svojí tvorbě kladl důraz na teoretické problémy umění, čímž se nejradikálněji vymezil proti předcházející generaci II. světové války. V počátcích Gudernovy tvorby se dají vypozorovat vlivy Rouaultovy, Mudrochovy a Matejkovy. Tvořil obrazy s expresívním nasazením a využitím výrazných černých obrysových linií. Po roce 1948 je jeho malba částečně poznamenaná duchem dogmatického realismu, po emigraci do Kanady v roce 1968 se nejprve vrátil ke svému vrcholnému období z let 1945 až 1948, které ho experimentováním a rozvíjením vlastní tvorby dovedlo až k surrealismu.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Painting
Drawing
Books

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...