ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Fišer Jaroslav  (1919 - 2003) Share on Facebook  Print 

(11)
  (2)
  (6)
  (3)

Jaroslav Fišer byl český typograf, malíř a grafik. Narodil se 10. 10. 1919 v Praze a zemřel 21. 6. 2003 tamtéž. V letech 1941-1946 studoval na Uměleckoprůmyslové škole (od r. 1945 Vysoká škola umělecko-průmyslová) v Praze, jeho profesorem byl Josef Novák. Jeho tvorba, charakteristická kombinací rozmanitých výtvarných prostředků (grafických znaků, prvků koláže a typografických postupů), zahrnuje zejména užitou grafiku (knižní obálky, divadelní a filmové plakáty). Ve volné grafice (Čínské reminiscence, 1963 – 64) a malířské tvorbě je patrný vliv P. Kléea, J. Miróa a primitivního umění.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Varia
Painting

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...