ART+, all about the art market
November 2022 1929 

Gažovič Vladimír (1939) Share on Facebook  Print 

(113)
  (111)
  (1)

Vladimír Gažovič (nar. 9.11 1939), je slovenský grafik a ilustrátor, žije a tvoří v Bratislavě. Studoval v letech 1961 – 1967 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Vincenta Hložníka a následně tam působil jako asistent na oddělení grafiky. Absolvoval stipendijní pobyt na AVU ve Vídni (1969-70), v roce 1979 byl na stáži v Amsterodamu. Ve své tvorbě se věnuje grafice, malbě, kresbě, ilustracím i sochařství. Je autorem mnoha barevných litografií v duchu tzv. magického realismu.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Varia
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...