ART+, all about the art market
December 2019 1414 

Kovařík Slavoj (1923 - 2003) Share on Facebook  Print 

(145)
  (4)
  (88)
  (1)
  (1)

Slavoj Kovařík se narodil 22.9.1923 v Olomouci a zemřel 23.6. 2003 v Praze. Český akademický malíř, scénograf, grafik, básník a pedagog. Studoval v Olomouci u profesora kreslení Františka Smolky, ve Zlíně u profesorů Vladimíra Hrocha a Františka Lydie Gahury a v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Emila Filly. Podnikl studijní cesty po Anglii a Německu. Byl zaujat pop-artem, lettrismem a kubismem. Pracoval s různými materiály a nástroji, které po sobě zanechávají stopy. Vedle olejů, kvašů, temper vznikaly asambláže, koláže a dekoláže strukturované nejrůznějšími přírodními i umělými materiály (písek, popel, sádra, dřevo, útržky papíru, novin, dráty…). Byl členem mnoha výtvarných spolků (SČVU, Unie výtvarných umělců Olomoucka, TT klub…). Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Muzea moderního umění v Olomouci , Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve Slezském zemském muzeu v Opavě a jinde.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Mixed media
Drawing
Varia
Print
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...