ART+, all about the art market
June 2021 1765 

Blažek Tomáš Josef (1884 - 1962) Share on Facebook  Print 

(30)
  (9)
  (19)
  (1)
  (1)

Blažek Josef Tomáš byl český malíř, ilustrátor a profesor kreslení na reálce v Karlíně. Narodil se 7. 3. 1884 v Dolní Kalné a zemřel 21. 8. 1962 v Praze. Studoval UMPRUM v Praze u E. K. Lišky, Preislera a Hofbauera, později přestoupil na Akademii na speciálku profesora Pirnera. Podnikl studijní cestu do Mnichova, Holandska, Anglie a Paříže. Již v roce 1909 ilustroval pro nakladatelství J.R. Vilímek Annu Kareninu. Dále restauroval fresky např. v kostele sv. Mikuláše v Praze. Dále freskami vyzdobil několik maloměstských záložen, spořitelen a hornický kostel sv. Prokopa v Březových Horách. Ve svých obrazech se věnoval krajinomalbě a erotickým námětům.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing
Varia
Print
  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...