ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Brandeisová Antonie (1849 - 1926) Share on Facebook  Print 

(47)
  (5)
  (42)

Antonie Brandeisová byla česká malířka narozena v roce 1849 v Miskovicích u Kutné Hory. Studovala u malíře historických obrazů Karla Javůrka v Praze. Poté se zapsala do kurzů na Akademii krásných umění v italských Benátkách, kde se rozhodla zůstat, opustit historickou malbu a plně se věnovat pouze plenérnímu malování architektonických skvostů: Most Rialto, náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, ale i Andělský hrad v Římě či Most zlatníků ve Florencii. Na Prahu nezapomínala. Pravidelně se zúčastňovala společných výstav Krasoumné jednoty a její obrazy byly pravděpodobně po skončení výstavy prodány českým zájemcům. Svá plátna podepisovala pouhým Brandeis, podobně jako její vzor - sestra bratrů Mánesových Amálie.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...