ART+, all about the art market
June 2022 1785 

Gröger Kurt (1905 - 1952) Share on Facebook  Print 

(6)
  (6)

Kurt Gröger byl malíř českoněmeckého původu. Narodil se 22. 1. 1905 ve Šternberku a zemřel 11. 9. 1952 v Paříži. Studoval na Akademii výtvarných umění v Drážďanech u Ferdinanda Dorsche, Maxe Feldbauera, Georga Lühringa a Roberta Sterla. Gröger je jeden z nejvýznamnějších moravských malířů meziválečného období, jehož nevýhodou na domácí scéně byla absence vzdělání na pražské akademii a fakt, že nebyl kmenovým autorem žádného uměleckého spolku. Prezentoval se jako host na výstavách v brněnském Domě umělců se Scholle a v Praze na výstavách Prager Secession, dále pak vystavoval v rodném Šternberku, Olomouci a v Ostravě. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírce Muzea umění Olomouc.

Loading...