ART+, all about the art market
October 2022 1821 

Baar Hugo (1873 - 1912) Share on Facebook  Print 

(15)
  (1)
  (14)

Český malíř, narozen 3. března v 1873 Novém Jičíně, zemřel 18. června 1912 v Mnichově. Studium na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na AVU v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se od té doby často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí. Ve svém malířském projevu syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM, čímž se zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Painting
Drawing

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...