ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Felix Karol (1961) Share on Facebook  Print 

(45)
  (43)

Karol Felix je slovenský malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se 26. července 1961 v Košicích. V letech 1980 - 1981 studoval na Pedagogické fakultě v Nitře obor výtvarná výchova - slovenský jazyk, poté začal studovat (do r. 1987) na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v oddělení volné grafiky a knižní tvorby u profesora Albína Brunovského. Karol Felix se věnuje grafice, malbě, kresbě, ilustracím a známkové tvorbě. Je členem Výtvarné unie Slovenska, Sdružení grafiků G Bod, SČUG Hollar a Sdružení N' 89. Žije a pracuje v Nitře.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Mixed media

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...