ART+, all about the art market
July 2020 816 

Jandová Ludmila (1938 - 2008) Share on Facebook  Print 

(33)
  (4)
  (3)
  (5)
  (19)

Malířka a grafička. Narodila se v Osíku u Litomyšle v roce 1938. Studovala na Střední umělecko průmyslové škole sklářské v Železném Brodě (1956−1958), poté v jednoročním přípravném kurzu AVU ve třídě K. Müllera (1958−1959). Vystudovala malbu u prof. Vojtěcha Tittelbacha a grafiku u prof. Vladimíra Silovského na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1965-1992 vznikla většina jejích grafických listů. Souběžně se zabývala technikou tisku z výšky (dřevořez, linoryt, solořez) i tisku z hloubky - suché jehle. Kromě grafiky se věnovala i volné malbě, kresbě, užité grafice, ilustracím. Dále tvořila například skleněné mozaiky, vitráže, obrazy v interiéru. Svou tvorbu začala prezentovat doma i v zahraničí samostatnými i společnými výstavami od roku 1962.  Její díla byla vystavována na celé řadě výstav doma i v zahraničí.  Za celoživotní dílo a přínos pro církev jí papež Jan Pavel II. udělil vyznamenání „pro ecclesia et pontifice“.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Print
Painting
Books
Drawing
Mixed media

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...